V květnu 2016 byla v Kutné Hoře vyhlášena veřejná sbírka s názvem „Zvon pro Jakuba“, jejímž účelem je vybrat dostatečné množství prostředků na pořízení nového zvonu na věž kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře. Sbírka byla dosud podpořena nejrůznějšími veřejnými akcemi a projekty, např. koncerty, charitativní akcemi, sportovními akcemi apod.

Vzhledem k dosavadním výsledkům lze sbírku považovat za mimořádně úspěšnou, a tak Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora upřímně děkuje všem, kdo se k iniciativě pořídit pro farní kostel sv. Jakuba nový zvon jakkoli připojili.

Na jaro letošního roku je v souvislosti se zmíněnou sbírkou naplánován nový projekt: Recyklace chrání i životy horníků. Recyklace je obecně známa jako nástroj ochrany přírody, neboť snižuje potřebu masivního využívání přírodních zdrojů v podobě těžby surovin. Z těch se samozřejmě vyrábějí i zvony podobné tomu, jaký bude znít z kostela sv. Jakuba. A protože je druhý z kutnohorských chrámů zasvěcen sv. Barboře, patronce horníků celého světa, připomíná symbolicky recyklaci jako nástroj ochrany životů všech těžce pracujících v dolech.

Již v historii se těžily suroviny v nelidských podmínkách a z neuvěřitelných hloubek. Bylo tomu tak ve spoustě historických hornických měst, kde nejen za tehdejší prosperitou, ale v důsledku toho i za dnešním obdivovaným kulturním dědictvím stojí tisíce životů horníků. Stejně tak položila i Kutná Hora svou těžbou stříbra v tehdy nejhlubším dole na světě základy své budoucí prosperity, a to díky nasazení a z dnešního pohledu nelidské dřině místních horníků. Pokud dříve lidé v Kutné Hoře vinou úmorné práce i touhy vyzískat ze země čím dál tím více umírali doslova v našem sousedství, nyní se rizika a problémy související s těžbou surovin přesunuly do jiných koutů světa Oběti těžby surovin lze bohužel počítat ročně v tisících a přitom jde mnoho z těchto surovin získat nepoměrně levněji a jednodušeji právě tříděním odpadu.

Proto nelze recyklaci vnímat jako pouhé omšelé slovo, nýbrž jako moderní nástroj ochrany mnoha lidských životů po celém světě a úctu projevovanou vůči nasazení našich předků, kteří položili základní kameny naší dnešní prosperitě a blahobytu. Bez těžby stříbra, mědi, cínu ad. by nemohl nikdo ze současných mladých i zkušenějších lidí existovat. Uvedené suroviny jsou totiž základem funkčnosti mobilních telefonů, počítačů, dobíječek, rádií, ale i kuchyňských spotřebičů či mikrovlnek.

 Projekt Recyklace chrání i životy horníků si klade v zásadě čtyři cíle:

  1. Chce upozornit na problém ekologie a nakládání s odpady.
  2. Chce přispět k ochraně životního prostředí tím, že podpoří shromáždění elektroodpadu.
  3. Zároveň bude vyjádřena i symbolická pieta za horníky z celého světa, kteří mnohdy zaplatili zdravím či životem za hlad naší civilizace po nerostných surovinách.
  4. A v neposlední řadě chce pomoci výše uvedené sbírce na zvon.

V březnu a dubnu 2017 proto proběhne sběr elektroodpadu, který místní organizace, ale i domácnosti a jednotlivci již nevyužívají.  Takto vyřazený elektroodpad se pak v rámci zpětného odběru odevzdá našemu partnerovi společnosti EKO Logistics s. r. o. ve spolupráci s kolektivním systémem REMA. Firma EKO Logistics s.r.o. převezme sebraný odpad a podle obsahu kovů v daném předmětu (viz níže uvedený ceník) vloží peníze na účet sbírky. Navíc firma REMA podpoří naše společné úsilí částkou 40.000 Kč ve prospěch našeho zvonu.

Sběr bude probíhat v Kutné Hoře a okolí. Veřejnost bude moci jakýkoliv elektromateriál shromažďovat ve sběrném dvoře v Kutné Hoře nebo ve vybrané dny (11.3. a 8.4. od 9.00 do 16.00) dovézt přímo na Arciděkanství u kostela sv. Jakuba. K akci jsou přizvány nejen obce v okolí Kutné Hory, ale také např. místní školy.

Společnost EKO Logistics s.r.o. ve spolupráci s námi poskytne veškeré informace a poradenství, které se týkají tohoto sběru, včetně odvozu přímo z Vaší organizace a vystavení potvrzení o převzetí elektrozařízení v režimu zpětného odběru do zařízení.

Pro účely veřejné sbírky Zvon pro Jakuba bude společnost EKO Logistics s.r.o. dotovat sebraný elektroodpad v následujících hodnotách:

mobilní telefon – 230 Kč/kg (za hmotnost bez baterie) – 25 Kč/Jed

starší telefon pevných telefonních linek – 5 Kč/kg – 5 Kč/Jed

počítač (případně díly z počítačů) – 12 Kč/kg – 120 Kč/Jed

notebook – 25 Kč/kg – 70 Kč/Jed

dobíječka – 10 Kč/kg – 1 Kč/Jed

rádio – 5 Kč/kg – 10 Kč/Jed

video – 5 Kč/kg – 15 Kč/Jed

modemy, set top boxy – 15 Kč/kg – 10Kč/Jed

kabel či prodlužovací šňůra – 30 Kč/kg – 20 Kč/Jed

elektromotor – 10Kč /kg – 50 Kč/Jed

zařízení domácností s malými motorky (mixéry, holicí strojky ad.) – 4 Kč/kg – 5 Kč/Jed

žehlička – 7 Kč/kg – 10 Kč/Jed

pračka – 3 Kč/kg – 200 Kč/Jed

vysavač – 4 Kč/kg – 15 Kč/Jed

elektronářadí (vrtačka apod.) – 7 Kč/kg – 25 Kč/Jed

mikrovlnná trouba – 5 Kč/kg – 20 Kč/Jed

horkovzdušná trouba, sušička ovoce, horkovzdušný či elektrický gril – 5 Kč/kg – 10 Kč/Jed

elektrický šicích stroj – 7 Kč/kg – 40 Kč/Jed

elektronické pokladny – 4 Kč/kg – 15 Kč/Jed

hodiny, budíky – 4 Kč/kg – 1 Kč/Jed

stará koupelnová či kuchyňská baterie – 60Kč/kg – 30 Kč/Jed

tz

 

Zavřít menu