Už deset let funguje v České republice stejný systém jako ve zbytku Evropy. Každý může zdarma předat k recyklaci vysloužilý spotřebič, aniž by s tím měl jakékoli další starosti. ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil přes 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali již přes 13 milionů spotřebičů.

Dosloužil i vám doma některý spotřebič? Bude ekologicky recyklován a získané suroviny poslouží při výrobě nových spotřebičů, když jej odevzdáte na některém z těchto míst:

– Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště. Nejbližší sběrný dvůr najdete v Kutné Hoře, v Zelenkově ulici.

– Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 malý spotřebič, jehož žádný rozměr nepřesáhne 25 centimetrů, odebrat i bez nákupu nového. Prodejci spolupracující s ELEKTROWINem vycházejí obvykle spotřebitelům vstříc v daleko větším rozsahu a začali to dělat dříve, než zákon vstoupil v platnost.

– Se sběrem spotřebičů pomáhá také už víc než 1000 hasičských sborů po celé republice. Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu,  do kterého patří i staré elektro.  Nejbližší termín svozu v Kutné Hoře je 17. 10. 2015.

– ELEKTROWIN organizuje množství akcí, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a FB profil „Recyklace je legrace“, kde najdete vždy aktuální informace.

Za likvidaci odpadu mají platit jeho původci a nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. To jsou dvě základní poučky, kterými se dnes řídí odpadové hospodářství v celé Evropě. Podle první z pouček se tedy například o recyklaci použitých elektrospotřebičů starají jejich výrobci. Aby byla splněna v případě starého elektra i druhá podmínka, musíme je skutečně předat k recyklaci, ne vyhodit jako odpad. Pro splnění požadavků EU zatím stačilo vysbírat a recyklovat čtyři kilogramy na obyvatele, tedy zhruba 40 000 tun. Ve skutečnosti Češi v posledních letech odevzdávají ročně průměrně pět kilo starého elektra, dohromady tedy něco k 50 000 tunám. Už v roce 2016 ale nebude kvóta stanovena takto pevně, naším společným úkolem bude sebrat 40 procent množství nově prodaných spotřebičů – počítáno průměrem za tři roky nazpět. Podle současných prodejů, které se za dva roky nejspíš nijak dramaticky nezmění, to tedy bude ročně něco přes 70 000 tun čili o něco víc než sedm kilo na obyvatele.

(tz)

.

Zavřít menu