Rekonstrukce chodníků postupuje Masarykovou ulicí

V lednu zahájená rekonstrukce chodníků v Masarykově ulici postoupila až do podchodu u pošty. Z důvodu stavebních prací je část podchodu uzavřena. Dbejte zvýšené opatrnosti.

FOTO: ZDE PROSÍM NEPARKOVAT! V tomto prostoru bývalo zvykem odstavovat vozidla, po rekonstrukci je řešen jako klidová zóna. Budou zde vysazeny stromy, instalovány lavičky. Prosíme proto motoristy, aby parkovali vozidla v odstavném pruhu vedle chodníku a nenajížděli na plochu. Ničí tím novou dlažbu. 

 

Kompletní rekonstrukce chodníků včetně modernizace a výměny veřejného osvětlení v Masarykově ulici patří mezi největší investiční akce letošního roku. Práce postupují po etapách tak, aby chodci nebyli výrazně omezeni. Očekáváno je však i několik kritických úseků, mezi něž patří právě i podchod u pošty. „Za prozatím nejobtížnější místo je považován prostor před poštou při vstupu do podchodu, kde je nutné vyřešit výškové poměry tak, aby cesta byla schůdnější i pro starší občany,“ uvedla Michaela Šnaiderová z odboru investic a doplnila, že výškových změn prodloužením chodníku dozná i výstup z podchodu směrem k Tylovu divadlu. Daný prostor rovněž dozná i jiných změn. „Do zeleně pod vývody okapů budou zabudované vsakovací nádrže a v té souvislosti řešíme také, jak zeleň upravíme tak, aby se „podloubí“ prosvětlilo,“ uvádí místostarostka Silvia Doušová (STAN a Šance pro Kutnou Horu).

Úsek kolem lékárny před rekonstrukcí
Kolem lékárny po rekonstrukci

 

V řešení jsou nově vydlážděné prostory mezi panelovými domy, kde po konzultaci s městským architektem Petrem Janošem město osadí lavičky a vysadí stromy. Do pravého chodníku směrem od nového kruhového objezdu do centra pokládají pracovníci dodavatelské firmy nové vedení veřejného osvětlení a osazeny budou i nové stožáry. Výrazných změn dozná i autobusová zastávka u pošty, která by občanům měla nabídnout komfortnější prostředí ve více otevřeném prostoru. Během rekonstrukce se řeší i místa, která nemohla být zahrnuta do projektu, nicméně město má v plánu je opravit. „Jedná se například o schodiště, která navazují přímo na chodník a vedou k panelovým domům. Schody mají narušenou strukturu, místy jsou rozdrolené, a tudíž mohou být nebezpečné. Proto jsme se rozhodli je opravit na vlastní náklady. Vycházíme tak i vstříc žádostem občanů, které nám v této souvislosti chodí. A stejně tak jsme zareagovali na žádost obyvatel panelového domu, kde žijí hendikepovaní občané, kteří používají vozík. Pro ně vytvoříme vedle jednoho schodiště bezbariérový sjezd,“ dodala Silvia  Doušová.

Termín dokončení celé akce je srpen letošního roku. Projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci chodníků od Tylova divadla až k novému kruhovému objezdu a po druhé straně zpět po křižovatku u Podlipných. Předpokládané náklady činí 16,5 milionu korun včetně DPH. Město získalo na rekonstrukci chodníků dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 6,5 milionu korun. „Realizace akce se průběžně stále vyvíjí a přizpůsobuje se celkovému prostředí, terénu a potřebám občanů. Je třeba zdůraznit, že se jedná o rekonstrukci chodníků, nikoli revitalizaci sídliště, ta je v plánu v budoucím období,“ dodala Michaela Šnaiderová.

Monika Pravdová

Zavřít menu