Rodiče na Kutnohorsku si podle průzkumu Eduzměny žádají přímou výuku dětí online
Ilustrační snímek

Podle průzkumu Eduzměny žádají rodiče na Kutnohorsku po dobu uzavření základních škol přímou výuku online. K dispozici je 1276 vyplněných dotazníků ze sedmnácti škol. Eduzměna nabízí zajištění potřebného technického vybavení tam, kde chybí. 

V rámci svého aktuálního působení na Kutnohorsku jsme s Eduzměnou sbírali zpětnou vazbu týkající se probíhající výuky na dálku. Začátkem dubna jsme ve spolupráci s MAP Kutnohorsko a vedením místních základních škol rozeslali dotazník, jehož vyplněním mohli dát rodiče školou povinných dětí najevo, jak praxi distančního vzdělávání jako rodiny prožívají a do jaké míry jsou s jeho podobou spokojeni. Z oslovených 20 škol se zapojilo 17, celkem se vrátilo 1 276 vyplněných dotazníků. Základní školy v ORP Kutná Hora mají přitom dohromady přibližně 3 900 žáků.

Odpovědi rodičů nám přinesly řadu pozitivních zjištění, většina se k průběhu dálkové výuky vyjádřila kladně. Zadávané úkoly vnímají jako smysluplné a jejich množství považují za adekvátní. Samotné děti dle jejich názoru vidí v práci smysl a úkoly většinou stíhají plnit. V nejvíce případech tím přitom tráví 2-3 hodiny denně. Úplnou nebo alespoň částečnou spokojenost se situací vyjádřilo přibližně 85 % rodičů.[1]

Dotazník na druhou stranu ukázal i na několik problémů současného modelu výuky. Dle rodičů z Kutnohorska děti například ne vždy zvládají práci samostatně a zadávané úkoly se často týkají nové látky, kterou ještě neprobíraly. Rodiče tak tráví 1 – 2 hodiny denně tím, že s dětmi zadané učivo probírají, vysvětlují a pomáhají s vypracováním zadaných úkolů.  Právě kvůli tomu  volají rodiče po různých usnadněních, třeba v podobě přímé výuky online či systematičtějšího shromažďování úkolů na jednom smluveném místě. Zároveň přitom upozorňují, že únosnost situace se odvíjí od počtu dětí v rodině – v případě jednoho dítěte je pro ně domácí výuka zvladatelná, od dvou výš už pak náročná. Z výsledků dotazníku pak dále vyplývá i to, že až 70 % dětí se vůbec nepotkává online formou s učiteli ani spolužáky.

Problémy, které trápí kutnohorské rodiče, děti i školy se v Eduzměně snažíme aktivně řešit, a to hned několika způsoby. Získanou zpětnou vazbu jsme poskytli školám, aby na ni mohly případně reagovat. Také jsme jim nabídli víceúrovňovou podporu v podobě možné pomoci se zajištěním potřebného technického vybavení tam, kde chybí, s nastavením vhodné softwarové platformy pro vzdělávání online a se zajištěním metodického vedení. Díky spolupráci s dobrovolnickou IT komunitou Česko.Digital a společností O2 se nám tak už podařilo zajistit více než 60 notebooků s příslušenstvím, které žákům kutnohorských základních škol ze sociálně slabších rodin pomohou s plnohodnotným zapojením do online výuky. Pro rodiče jsme pak ve spolupráci s našimi obsahovými partnery z Unie rodičů připravili infografiku vycházající z jejich nejčastějších připomínek, najdou v ní  sadu tipů a doporučení, jak si s online výukou co nejlépe poradit.

[1] Tento výsledek se rámcově shoduje s výsledky výzkumu „Život během pandemie“, v jedné z jehož částí se sociologové výzkumné společnosti PAQ ve spolupráci s organizací Člověk v tísni zabývali právě názorem rodičů na distanční výuku. Pro účely výzkumu bylo osloveno přibližně 500 rodičů žáků základních a středních škol. Viz report z výzkumu „Ekonomické problémy domácností a distanční vzdělávání“, https://idea.cerge-ei.cz/files/PAQ_Zivot_behem_pandemie_W2_v26_ekonomika_vzdelavani.pdf

red, tz

Zavřít menu