Kompost na zahradě zná asi každý. Ale komunitní kompostér? Od toho ze zahrady se liší pouze tím, že může fungovat i uprostřed městské zástavby, jak se mohli přesvědčit obyvatelé kutnohorského sídliště Hlouška, na kterém byl v září 2008 instalován první komunitní kompostér v Kutné Hoře. Na tomto místě sloužil šest let.

.
Tuto novinku přineslo do Kutné Hory občanské sdružení Ekodomov, které se specializuje na separaci bioodpadů a podporu kompostování jako přirozeného způsobu zpracování organických zbytků z domácností a zahrad. Komunitní kompostování je obdobou domácího kompostování, jak ho známe z rodinných domů. V tomto případě se uplatňuje pro větší skupinu lidí v městské zástavbě. V rámci projektu, na který Ekodomov získal v roce 2008 finance od Středočeského kraje, byl v Puškinské ulici instalován kompostér navržený podle modelu kompostérů známých ze sídlišť ve Velké Británii.
Na první pohled se jedná o obyčejnou bednu umístěnou v blízkosti kontejnerového stání. Na rozdíl od kontejnerů se však komunitní kompostér nevyváží na skládku. Rostlinné zbytky, které do ní občané zdarma odloží, se přirozeným procesem rozloží na kompost, tedy na kvalitní a živiny bohatý substrát, který následně mohou využít pro svou potřebu. Do projektu komunitního kompostování bylo v Puškinské ulici zapojeno více než deset domácností z přilehlého sídliště.
Bohužel, letos v listopadu musel být kompostér po více než šesti letech úspěšného provozu demontován. Překližka, která byla použita jako svrchní materiál kompostéru již nevydržela venkovní podmínky a vandalismus.
O tom, že komunitní kompostování opravdu funguje, se občané Kutné Hory mohou přesvědčit na dalších dvou místech, a to v ulici 17. listopadu a Partyzánské. Zdejší kompostéry, instalované v roce 2010, jsou vyrobeny z recyklovaného plastu, který se ukazuje jako velmi odolný a pro tyto účely vhodnější než voděodolná překližka. Podobně jako u kompostéru v Puškinské ulici se jedná o dva vedle sebe stojící tepelně izolované boxy s perforovaným dnem, které slouží k lepšímu provětrávání a k odvodu zbytkové vody. Uzamykatelné čelní dveře a víka kompost zabezpečují před jeho znehodnocením, např. směsným odpadem. Vrchem se vkládá materiál ke kompostování a dveřmi se odebírá hotový kompost. Klíč obdrží každý, kdo se chce do komunitního kompostování zapojit. Občané, kteří by měli o tento způsob zpracování bioodpadu zájem, mohou kontaktovat občanské sdružení Ekodomov. Na stránkách www.ekodomov.cz nebo www.kompostuj.cz najdou všechny potřebné informace a kontakty.

Iva Vopěnková

.

Zavřít menu