Skauting v Kutné Hoře táhne. Dětem dává přátelství na celý život i hodnoty

 281. Takový je počet skautů a skautek v Kutné Hoře. Ještě před deseti lety jich bylo hned o třetinu méně. Nárůst jen potvrzuje celorepublikový zájem o skauting. V Kutné Hoře tak v současnosti působí 9 oddílů ve dvou skautských střediscích. Nejvyšší přírůstek skauti pravidelně zaznamenávají u dětí prvního stupně základní školy. Od roku 2013 ale připravují program i pro předškoláky.

„Skauting mým dcerám dal partu skvělých kamarádů, přátelství napříč věkovými kategoriemi, příležitost k dobrodružstvím, která by s rodinou nezažily a v neposlední řadě pohyb v přírodě a dovednosti v mnoha oblastech. Skaut také nenásilně podporuje samostatnost a empatii,“ zmiňuje své zkušenosti Stanislava Zoufalá, která má v kutnohorském skautském oddíle dvě dcery.

Za pravdu jí dává i výzkum agentury Ipsos, ze kterého vyplývá, že Junák – český skaut je nejznámější organizací pro volnočasové aktivity dětí a mládeže a současně je považován i za jednu z nejdůvěryhodnějších. Podle respondentů by členství ve skautu doporučilo svým dětem sedm z deseti lidí. Jako hlavní přínos respondenti zmiňovali, že se zde děti naučí pomáhat jiným, zažijí spoustu dobrodružství a všestranně se rozvíjí.

Moje děti se jakoby mimochodem učí, že má cenu se o něco snažit, zapojit se, spolupracovat. Vědí, co je správné a podle toho se dokáží chovat. Věřím proto, že z nich mohou vyrůst lidé, kteří budou pro své okolí a potažmo celou společnost přínosem,” říká zástupce vedoucí jednoho z kutnohorských skautských středisek Jan Vopěnka, který se sám ke skautingu dostal až ve 26 letech skrze přítelkyni.

Od poloviny března byla skautská činnost po celé republice z důvodu pandemie pozastavena. I tak ale skauti nelenili a zapojili se v plné míře do nejrůznější dobrovolnické pomoci. V Kutné Hoře například šili roušky a roznášeli dezinfekci a nákupy seniorům. Osobní kontakt na schůzkách pak nahradili především kontaktem online. Schůzky probíhaly přes aplikaci Google meet i Skype. Kluci a holky se scházeli na Discordu, dostávali dopisy s úkoly a plnili osobní výzvy. Vedoucí si zas sdíleli navzájem nejrůznější nápady a zapojovali se do dobrovolnické pomoci okolí. V současnosti už se ale všichni připravují na tábory, které pro ně připravují vrchol každého školního roku. Od září se pak opět těší, až začnou pravidelné schůzky a přivítají ve svých řadách nové zájemce.

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 10 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na 67 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 50 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa.

Výchovné hnutí podle britského vzoru v tehdejším Československu založil středoškolský učitel a sokol Antonín Benjamín Svojsík v roce 1912. V Kutné Hoře se první skauti objevili v roce 1920. Letos zde tak skauting slaví 100 let své existence.

Skauti v Kutné Hoře od září opět nabírají nové členy. Více informací a kontakty naleznete na www.skautikutnahora.cz

tz, red

 

Zavřít menu