Ve středu dne 17. června 2015 se na Palackého náměstí v Kutné Hoře setkali kutnohorští školáci. V době od 9 do 12 hodin se zde všichni utkali v různých disciplínách spojených se sběrem a tříděním odpadů. Akci uspořádal v rámci zlepšení kvality třídění odpadu Středočeský kraj ve spolupráci s městem Kutná Hora.

.
„Třídění odpadů je jednou z priorit, kterou kraj v rámci péče o životní prostředí považuje za velmi důležitou. Působit na vnímání dětí už od útlého věku je cestou, která se zúročí nejen v budoucnosti. Už teď děti často ovlivňují chování dospělých a mění jejich pohled na celou problematiku péče o okolní svět,“ vysvětlil náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast zemědělství a životního prostředí Marek Semerád.
Každá základní škola vyslala do zápolení třináctičlenné družstvo. V něm byli žáci od třetí do sedmé třídy. Celkem soutěžili v pěti disciplínách – ve znalostním kvízu, třídící štafetě, ve skládání recyklačních cyklů, ve vyplňování recyklační křížovky a ve slalomu s popelnicí. „Děti musely prokázat jak své znalosti, tak i zručnost. Protože se soutěžní zápolení konala na veřejném prostranství, připomněly problematiku třídění odpadů také všem kolemjdoucím,“ doplnil Semerád. První místo obsadil tým ze ZŠ T. G. Masaryka, druhé místo tým ze ZŠ Žižkov a bronz získal tým ze ZŠ Suchdol.
Kromě Odpadiády se konala i další soutěž, při níž bylo úkolem dětí vytvořit co nejzajímavější model z vytříděných odpadů a při módní přehlídce ho porotě představit. Porotě se nejvíce líbil model vytvořený ZŠ Suchdol. Soutěžící byli odměněni zajímavými cenami.
„Odpadiády se konají od roku 2007 v řadě středočeských měst. Soustavné úsilí Středočeského kraje přináší výsledky, vždyť kraj, který ve třídění odpadů patřil k těm na posledních místech v republice, se nyní postupně posunul mezi lídry. K tomu jistě přispívají i Odpadiády,“ dodal Marek Semerád.

(tz)

.

Zavřít menu