V úterý 12. ledna 2016 byl na internetu publikovaný článek s titulkem „Většinový vlastník akciové společnosti Sparta Kutná Hora prodal Lorec soukromé firmě“. Píše se tam, že město nemohlo zasáhnout do obchodní transakce a v přímé řeči cituje místostarostu Viktoru: „V akciové společnosti máme čtvrtinový podíl, abychom mohli obchod ovlivnit, museli bychom mít třicet a více procent“. 

.
Ve středu 13. ledna odpoledne jsem zaznamenal, že je „ticho po pěšině“ a reakce na tuto šokující zprávu probíhají pouze na Facebooku a jsou zcela bez reakce představitelů města. Obrátil jsem se na pisatele zmíněného článku pana Svobodu a ten mi potvrdil, že zprávao prodeji Lorce pochází od pana místostarosty.
Podíval jsem se do výpisu z obchodního rejstříku a ještě i k dnešnímu dni (15. 1.) jsou u společnosti Sparta Kutná Hora, a.s. uvedeni pouze dva členové představenstva, pánové Tvrdík a Bezouška. Z OR také vyplývá, že prodej KD Lorec by museli „podepsat“ oba tito členové představenstva. Zavolal jsem proto panu Bezouškovi a ten mi sdělil, že o ničem takovém neví a že se sejde s panem Viktorou, abychom se dozvěděli víc.
Díky aktivitě pana Bezoušky se podařilo ve čtvrtek 14. 1. uskutečnit schůzku s panem Holíkem (zástupcem majoritního akcionáře) a vzápětí se objevila zpráva, že se prodej
KD Lorec „odkládá“.
Ptám se, co by se stalo, kdybychom se jen pasivně smířili s konstatováním, že prodej je rozhodnutí většinového akcionáře a město s tím nemůže nic dělat? Vyhráno ještě není, nestačí totiž „koupit Lorec“, je třeba zároveň dobře naložit s majetkovou účastí ve společnosti Sparta Kutná Hora, a.s.

Karel Koubský ml., zastupitel (Šance pro KH)

.

Zavřít menu