O stravování pro seniory s nutriční terapeutkou

Povídání o vhodném stravování pro seniory a lidi se zdravotním postižením s nutriční terapeutkou Petrou Bolfíkovou se uskutečnilo v nové aktivizační službě. Pro klienty v domácím prostředí otevřel Domov Barbora službu nazvanou Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Besedy o stravování s odbornicí jsou jednou za aktivit, kterou tato služba zajišťuje.

Podporuje klienty, aby mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí, díky podpoře soběstačnosti a prevenci např. zdravotních obtíží. Společně se tu scházejí lidé, kteří mají společné vzpomínky i zájmy. Povídají si, cvičí jemnou motoriku při tvůrčí činnosti, zpívají nebo trénují paměť. Pokud má někdo nejasnosti v některé úřední záležitosti, poskytne mu pracovnice základní poradenství a podporu.

Jitka Koděrová, vedoucí sociální pracovnice
Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Pirknerovo nám. 228
284 01 Kutná Hora
tel. 327 533 129
email: socialni@domov-barbora.cz
www.domov-barbora.cz

Zavřít menu