Středisko rané péče Na Sioně při Oblastní charitě v Kutné Hoře se ve dnech 2.4. – 30.4.2015 připojuje ke kampani „Česko svítí modře“ . Během měsíce dubna proběhne několik seminářů na téma autismus a v průběhu tohoto roku bude pracovní tým proškolen v ABA terapii, která pomáhá lidem s autismem.

.
Platforma Naděje pro autismus u příležitosti 2. dubna – Světového dne zvýšení povědomí o autismu (WAAD) – startuje kampaň Česko svítí modře, která potrvá do konce dubna. Modrá barva je barvou komunikace, která představuje pro osoby s autismem jednu z nejvážnějších bariér porozumění světu. S autismem žije – každé 80. narozené dítě; 70 000 000 osob světa; na 100 000 občanů České republiky.
„Dítě nebo člověk s autismem nerozumí svému okolí, nechápe časoprostorové vztahy, nerozumí emocím druhých a trpí tzv. sociální dyslexií. Protože se nedokáže vcítit do druhých, nechápe ani, jak a proč s ostatními komunikovat. Selhává v představivosti, plánování činností, imitaci a hře, sebepojetí. Jeho vývoj je tím výrazně narušen. Nechápe sociální interakce i pochvalu, proto selhává v motivaci k učení se novým věcem. Z toho plyne problémové chování. Takový člověk prožívá mnoho úzkostí, které bez odborné pomoci nedokáže překonat,“ vysvětluje Romana Straussová z Asociace pomáhající lidem s autismem.
Většina problémů, se kterými rodiny s dětmi s PAS (poruchami autistického spektra) a dospělé osoby s PAS žijí, vychází z neinformovanosti veřejnosti. Bohužel jak z laické, tak často i z odborné. Podle odhadů žije v České republice na 100 000 osob s PAS. Autismus však neovlivňuje život jedné osoby, ale celé rodiny, ve které osoba s PAS žije. S odsuzováním okolí, s neochotou úřadů, s neadekvátní zdravotní a sociální péčí, se sociální izolací, s nezájmem těch, kteří by zájem mít měli, se tedy potýká až půl milionu obyvatel naší země. Možná i více…

Česko svítí modře
Informace o kampani, inspiraci k zapojení a registraci programu naleznete na portále platformy Naděje pro Autismus. Podporu lidem s autismem lze vyjádřit šířením informací o kampani prostřednictvím letáků, sdílením odkazů, rozsvícením symbolu kampaně – modrého světla, modrým prvkem oblečení nebo doplňkem, účastí na některé z akcí ve Vašem okolí, promítáním video spotu vytvořeného ke kampani (zašleme na žádost), uspořádáním například: dne otevřených dveří, výstavy, besedy, přednášky, pochodu, setkání, divadelního představení, filmové projekce, atd.

(tz)

.

Zavřít menu