Při příležitosti 10. výročí  založení Střediska rané péče při Oblastní charitě Kutná Hora si vás dovolujeme pozvat na dva vzdělávací semináře pro rodiče. Semináře se uskuteční v říjnu resp. listopadu v klubu Sam v Trebišovské ulici. Pro oba semináře je možné podle potřeby zajistit hlídání dětí.

.
První seminář je věnován tématu „Hra a vše o hravosti a tvoření pro děti se zdravotním znevýhodněním“, lektoruje zkušená ergoterapeutka Mgr. Veronika Vítová. Obsahem bude rozvoj hry u dětí různého věku a různého zdravotního znevýhodnění. Pracovat se bude na možnosti přiblížení a zprostředkování hry dětem, které mají omezené motorické, senzorické či kognitivní schopnosti. Věnovat se budeme vhodným polohám pro hru, hračkám, využití běžných věcí pro hru, motivaci ke hře, přizpůsobení prostředí pro hru.  Seminář se koná 13. října od 9. – 16. hodin v klubu Sam, Trebišovská ulice 611, cena 400,- Kč. Přihláška…

Druhý seminář povede Mgr. Romana Straussová, téma zní „Podmínky úspěšné práce s dítětem s PAS v rodině i ve škole na principech teorie intersubjektivity a videotréninku pozitivních interakcí“. Jak z názvu vyplývá, zabývat se budeme tím, jak se věnovat dětem s autismem, aby naše snaha  měla úspěch. Termín: 11. listopadu, od 9. – 16. hodin v klubu Sam, Trebišovská ulice 611, cena 800,- Kč.
Pro oba semináře je možné podle potřeby zajistit hlídání dětí. Semináře jsou možné díky podpoře z MPSV, program Rodina a ochrana práv dětí. Přihláška…

Markéta Sieglová

.

Zavřít menu