Dotazníkový průzkum na téma „ Potřeby občanů Kutné Hory v oblasti kulturního života ve městě“ se uskuteční koncem dubna u šesti stovek náhodně vybraných obyvatel Kutné Hory. Výsledky tohoto šetření přispějí rovněž k formulaci kulturní politiky rozvoje města. ………………………………………………………

Vážená paní, Vážený pane,

obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci při výzkumu na téma:  potřeby občanů Kutné Hory v oblasti kulturního života ve městě. Dále se výzkum bude zabývat názory obyvatel na kvalitu života a možnostmi, jak život v Kutné Hoře zlepšit.  Tento výzkum proběhne ve spolupráci Městského úřadu Kutná Hora s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Městský úřad Kutná Hora od tohoto výzkumu očekává zjištění potřeb a možností kulturního rozvoje města v dlouhodobém horizontu.

Na základě finanční a odborné podpory Ministerstva kultury bylo město Kutná Hora vybráno pro sledování účinnosti podpory v oblasti kultury. Jako první krok se ve dnech 25. – 27. dubna tohoto roku uskuteční šetření názorů, postojů a námětů občanů města Kutné Hory a přilehlých obcí. Výsledky tohoto šetření přispějí rovněž k formulaci kulturní politiky rozvoje města.

Do šetření bude zahrnuto zhruba 600 náhodně vybraných adres občanů, které navštíví pracovníci a studenti vysoké školy ekonomické, která je odborným garantem akce. Prosíme Vás o laskavé přijetí tazatelů a o trochu Vašeho času, kterým můžete přispět ke zlepšení situace ve městě.

Vaše adresy byly vybrány striktně náhodně, dotazník je absolutně anonymní a strojový způsob zpracování vylučuje jakoukoli spojitost s Vaším jménem či zneužití Vašich názorů.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a spolupráci.
S pozdravem,

Doc. Ing. Jiří Patočka CSc., vedoucí Katedry arts managementu VŠE Praha

 

 

Zavřít menu