O zhruba tři miliony korun je městská společnost KH Tebis chudší, než by mohla být. To tvrdí současný jednatel Tomáš Pilc.“Spočítali jsme si rozdíl v cenách tepla, které dodává EC Kutná Hora ze slámy, a tepla, kdybychom si ho vyráběli z plynu, jak tomu bylo dříve před podpisem smlouvy,“ vysvětlil Tomáš Pilc.

.
Bývalá radnice vedená Šancem přitom v souvislosti se smlouvou s EC Kutná Hora slibovala především zlevňování tepla a jistotu levnější energie, než kdyby ho Tebis i nadále vyráběl z plynu.
„Ceny plynu výrazně klesly, s cenou slámy my nic dělat nemůžeme, protože smlouva je podepsaná na čtrnáct let a neumožňuje nám s cenou hýbat,“ upozornil Tomáš Pilc a pokračoval: „Smlouva naopak obsahuje inflační doložku, která by teplo prodražila o stovky tisíc, pokud by inflace v ČR stoupla nad dvě procenta. Pokud bychom si teplo vyráběli z plynu sami, tak jsme teď ušetřili 1 860 000,- Kč.“
O další peníze prý Tebis přišel obchodní transakcí bývalého jednatele Karla Koubského.
„Bývalý jednatel nestandardně nakoupil plyn na dva roky dopředu, pokud by tak neučinil a nakupoval plyn na jeden rok tak, jako vždy, mohli jsme letos ušetřit 1 295 000,- Kč,“ řekl Tomáš Pilc. „Karel Koubský nakoupil plyn za 665,- Kč za MWh, my bychom byli schopní plyn nakoupit za 569,- Kč za MWh,“vyčíslil a dodal: „Jako jednatel na to Karel Koubský právo měl, ovšem neporadil se s dozorčí radou. Byla to obrovská chyba.“
Fungování městské společnosti KH Tebis by uvedená fakta ohrozit neměla.
„Zřejmě ale skončí ve ztrátě, už nemáme na čem šetřit náklady. Pokud bychom neměli smlouvu, Karel Koubský nenakoupil plyn, jsme teď zhruba tři miliony v plusu,“ uzavřel Tomáš Pilc.

.
Vyjádření bývalého jednatele KH Tebis Karla Koubského

K jeho nákupu plynu na dva roky dopředu:
V letech 2013 a 2014 jsme kupovali palivo (zemní plyn) podle cen na burze a v podstatě po měsících. Po zhodnocení výhodnosti takového způsobu nákupu jsme změnili způsob nakupování paliva a uzavřeli jsme smlouvu o dodávce plynu na dva roky, je to v teplárenství běžný postup.

K cenám tepla:
Cena tepla „ze slámy“ může být i dnes levnější než kdyby ho Tebis vyráběl z plynu, stačilo by pokračovat v připravené strategii a dokončit proces připojování nových odběratelů. Například pro Střední odborné učiliště řemesel v Kutné Hoře, Plavecký bazén a Zimní stadion by mohla být nákupní cena tepla „ze slámy“ necelých 150,- Kč/GJ. Cena je to  oproti teplu z plynu výhodnější, a to i přes tak zásadní výkyv ceny plynu směrem dolů, který právě zažíváme. Na tom, že tento stav nebude trvat věčně a naopak může dojít k rychlému zdražení plynu se shodneme i s Tomášem Pilcem (viz minulé zastupitelstvo). Právě dlouhodobá nezávislost celého systému CZT na plynu je jednou z hlavních výhod.

René Svoboda, svoboda.info
.
Zavřít menu