Výsadba třešňových sadů na úpatí Kaňku je završením kampaně na oživení Kutné Hory. O realizaci akce se postará firma Foxconn, organizace Kaňkovské sedlo, město Kutná Hora a Lepší místo, platforma, jejímž cílem je zlepšování veřejného prostoru. Sady se otevřou veřejnosti již tento pátek, 23. října v 16. hodin.

.
Je tomu téměř měsíc a půl co firma Foxconn ve spolupráci s mobilní a webovou aplikací Lepší místo vyhlásila kampaň, která si kladla za cíl oživit zanedbaná místa v Kutné Hoře a jejím bezprostředním okolí. V průběhu měsíce srpna a září bylo do aplikace Lepšího místa vloženo celkově 35 podnětů od občanů Kutné Hory, kteří si přáli navrátit krásu ne příliš vzhledně vypadajících  míst. V polovině září byla kampaň firmou Foxconn ukončena a vyhodnocena. Byly vybrány celkem tři projekty, na jejichž realizaci Foxconn poskytl své dobrovolníky a 50 000 Kč.
Největší částka, a to 40 000 Kč byla přidělena tipu, který na www.lepsimisto.cz vložila organizace Kaňkovské sedlo. To si přálo obnovit třešňové sady na úpatí Kaňku směrem k Sedlci při stezce Šipší.
,,Dříve byly tyto sady veřejně přístupné. Byly to největší a nejkrásnější třešňové sady v okolí Kutné Hory s výhledem na významné památky tohoto města. Byly též součástí turistické trasy k Macháčkovu kameni, k Propadlině a ke Kamenné bábě. Chceme se zasadit o znovuobnovení této lokality. Máme v plánu zde v budoucnu uspořádat různé akce např. Kutnohorské třešňobraní“, podotýká Petra Vášová z organizace Kaňkovské sedlo.
,,Foxconn akci realizuje na v rámci firemního dobrovolnictví. Výsadba stromů se uskuteční 23. 10. 2015 od 16. hodin, všichni jste srdečně zváni, podotýká Simona Brůžková, koordinátorka dobrovolnictví ve Foxconnu.
,,Návštěvníci se dozví o záměru třešňobraní a celého konceptu třešňového sadu. Událost bude doprovázena hudbou, vínem a zpěvem! Budeme potěšeni, když si společně s námi všichni užijí hezké odpoledne“, říká Petr Steklý za Lepší místo.

(tz)

Mapka…

.

Zavřít menu