Rada města Kutná Hora vyhlásila výběrové řízení na pronájem volného městského bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou. Nájemné a zálohy na služby budou uhrazeny jednorázově na 3 měsíce dopředu při podpisu nájemní smlouvy a dále pravidelnou formou měsíčních plateb. Do výběrového řízení se může přihlásit pouze fyzická osoba. Podrobnosti najdete na úředních deskách města Kutná Hora a níže na webu města Kutná Hora.

Jánské náměstí č.p.540    http://www.mu.kutnahora.cz/data/urednideska/56ea94ef0d0a6.pdf

Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 25. dubna 2016 v 15.00 hodin

Zavřít menu