Úprava vodorovného značení pro zajištění průjezdu vozidel vyvolala rozdílné reakce občanů, způsobila úbytek parkovacích míst 

Rozdílné reakce vyvolala úprava značení na odstavné parkovací ploše v Šandově ulici. Hlavním důvodem k vytvoření zhruba šest metrů širokého pruhu na odstavné parkovací ploše bylo podle slov Dobroslava Vepřka zajistit průjezd vozidel a především umožnit svoz komunálního odpadu. Kapacita odstavné parkovací plochy je dlouhodobě přeplněna a průjezd vozidel byl blokován zaparkovanými auty. Úprava značení však vedla k úbytku parkovacích míst.

„Problém přetrvává od loňského roku. Ve snaze situaci zlepšit jsem na základě opakovaných, dlouhodobých žádostí obyvatel sídliště Šipší, včetně bývalé komise pro městská sídliště, Městské policie a svozové společnosti, zkušebně navrhl bez předchozího projednání úpravu značení s tím, že situaci budeme dál monitorovat a během zářijového zasedání dopravní komise vyhodnotíme, zda došlo ke zlepšení situace s parkováním vozidel v tomto prostoru,“ uvedl Dobroslav Vepřek s tím, že Rada města Kutné Hory by potom rozhodla, zda značení bylo účinné a na vozovce bude ponecháno či bude nutné řešit situaci jiným způsobem.

Dobroslav Vepřek připomenul, že podle zákona mají řidiči i bez vyznačeného vodorovného dopravního značení parkovat tak, aby vedle vozidel zůstal vždy minimálně 6 metrů široký pruh pro obousměrný provoz. „K tomu však nedochází a městská policie opakovaně řeší přestupky při zablokování vozidel jinými neukázněnými řidiči, včetně úplného zamezení průjezdu svozových vozidel komunálního odpadu aj.,“ podotkl Dobroslav Vepřek, který prosí především obyvatele sídliště o pochopení a trpělivost. „Po vyhodnocení uvedeného opatření vás s výsledkem akce seznámíme,“ dodal.

Město Kutná Hora se kritickou situaci s nedostatkem parkovacích míst snaží řešit dlouhodobě.   Dopravní generel by podle slov Víta Šnajdra (Piráti) mohl ukázat, kolik parkovacích míst na sídlišti Šipší chybí. Do nedávné doby výstavbě dalších parkovacích míst bránila nevyřešená vlastnictví pozemků se státním statkem Čáslav v likvidaci. Po řadě let vyjednávání se nakonec pozemky podařilo odkoupit do vlastnictví města. V současné době je připraven projekt parkoviště vedle trafostanice, v blízkosti mateřské školy, kde má vzniknout kolem 30 parkovacích míst. „Zahájení stavby je závislé na tom, kdy firmy Cetin a ČEZ zajistí přeložky optického kabelu a elektrické sítě v dotčeném prostoru,“ konstatoval Jiří Janál, vedoucí odboru investic Městského úřadu Kutná Hora. Osadní výbor Šipší prosazuje zbourání bývalé opuštěné školní družiny v ulici Jana Palacha, kde by mohlo vzniknout parkoviště. K řešení problematiky parkování ve městě by měl napomoci dopravní generel, který ukáže další varianty a možnosti vzniku nových parkovacích míst.

pra

Zavřít menu