Poklepání symbolického základního kamene, kterého se ujali zástupci Města, Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., projektanta a sdružení zhotovitelů, zahájilo ve čtvrtek 23. října 2014 projekt rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody Svatá Trojice v Kutné Hoře.

.
V průběhu následujících jedenácti měsíců dojde ke kompletní výměně technologických zařízení úpravny vody, díky kterým úpravna stoprocentně zabezpečí dodávku vody v požadovaném celoročním množství a kvalitě. „Zdrojem surové vody je přehradní nádrž Vrchlice,“ uvedl v průběhu slavnostního zahájení projektu předseda představenstva Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. Jiří Štěpán. „Přehradní nádrž Vrchlice se potýká s poměrně masivním biologickým oživením, huminovými látkami a občasným výskytem zvýšeného množství manganu,“ přiblížil současný stav Štěpán.

Náklady přesáhnou 104 milionů Kč
Kapacita úpravny vody je 130 l/s, špičkový výkon dosahuje 220 l/s a zůstane zachován i po dokončení modernizace. Projektovou dokumentaci pro rekonstrukci a intenzifikaci úpravny vody Svatá Trojice připravila společnost VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
„Se stávajícím technologickým vybavením je problematické v některých ročních obdobích dosáhnout potřebné kvality vody  vedoucí k úpravě pitné vody v souladu s platnou legislativou,“ uvedl jednatel společnosti ing. Forejtek.  „Úpravna vody Svatá Trojice zajišťuje zásobování vodou pro více jak 44 000 obyvatel. Průměrně dodá do vodovodní sítě 85 l/s kvalitní pitné vody,“ doplnil.
Celkové náklady přesáhnou částku 104 mil. Kč. Na financování projektu se podílí částkou 67,3 mil. Kč Státní fond životního prostředí, projekt bude také podpořen ze státního rozpočtu, a to částkou 4 mil. Kč. Investor pak uhradí ze svých zdrojů 33 mil. Kč. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby se stalo Sdružení ÚV Svatá Trojice, reprezentované společnostmi VCES a.s., KUNST, spol. s r.o. a Královopolská Ria a.s.
„Přestože rekonstrukce úpravny vody Svatá Trojice bude probíhat za plného provozu, zákazníci nebudou omezeni na dodávkách vody ,“ řekl Miloš Emmer, obchodní ředitel společnosti VCES a.s.
Projekt modernizace a rekonstrukce úpravny vody však není jediným, který Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. připravuje. Rekonstrukcí a modernizací projdou čistírny odpadních vod ve Zbraslavicích, Uhlířských Janovicích a Tlustovousech a kanalizace v obcích Neškaredice a Pernštejnec.

(tz)

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu