Pokud zvažujete zaměstnat nové pracovníky, zkuste se nejdříve dotázat na úřadu práce, zda vám může poskytnout finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů nového zaměstnance. 

…………………………………………………………………………….

Nejčastějším nástrojem, který již mnoho zaměstnavatelů v kutnohorském regionu využívá,  je příspěvek  na společensky účelné pracovní místo.
Tento příspěvek může získat zaměstnavatel, který zaměstná uchazeče registrovaného na úřadu práce, který má ztížený vstup na trh práce. Jedná se například  o mladé uchazeče do 30 let, rodiče po rodičovské dovolené, osoby nad 50 let, osoby se zdravotním postižením nebo uchazeče, kteří jsou evidovaní na ÚP déle než 5 měsíců. Výše dotace je v současné době 12.000,- Kč měsíčně. Obvyklá doba, na kterou se příspěvek poskytuje, je šest měsíců. Pracovníci úřadu práce Vám poskytnou všechny potřebné informace a pomohou s podáním žádosti a vyřízením dalších dokladů.

Kontakty: Ing.Václav Kaše: vaclav.kase@kh.mpsv.cz, tel.: 950 131 460, vedoucí odd. trhu práce; Bc. Barbora Nešporová: barbora.nesporova@kh.mpsv.cz, tel.: 950 131 472; Ing. Miroslav Richter, CSc.: miroslav.richter@kh.mpsv.cz, tel: 950 131 321.

.
Finanční příspěvek na odborný rozvoj zaměstnanců
V současné době ÚP ČR kontaktní pracoviště v Kutné Hoře administruje 2 projekty zaměřené na podporu odborného vzdělávání zaměstnanců. Tyto projekty umožní zaměstnavatelům získat finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně je možné poskytnout zaměstnavatelům příspěvek na mzdové náklady vzdělávaných pracovníků za dobu jejich vzdělávání, kdy nejsou pro zaměstnavatele produktivní. Podrobné informace k projektům naleznete na portálu MPSV ZDE a ZDE.

Další informace Vám poskytnou: Ing. Jaroslava Kopská: jaroslava.kopska@kh.mpsv.cz, tel.: 950 131 476; Martin Sojka: martin.sojka@kh.mpsv.cz,  tel.:  950 131 474; Ing. Lenka Dotlačilová : lenka.dotlacilova@kh.mpsv.cz,  tel.:  950 131 461.

(tz)

.

Zavřít menu