Uzavírka doprovázející výstavbu kruhového objezdu u bývalé Avie potrvá do poloviny října, přispěje k plynulosti silničního provozu

Spojnice Masarykovy a Benešovy ulice bude až do poloviny října uzavřena. Důvodem je 3. srpna zahájená plánovaná výstavba okružní křižovatky. Zajišťovat má plynulost silničního provozu u budoucího Tesca, které vyroste na pozemcích po bývalém podniku Avia.

Jak je uvedeno na webových stránkách města, objízdná trasa byla stanovena v rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, který úplnou uzavírku silnice první třídy povolil. „Objízdná trasa přes Kaňk je vedena po silnici č. III/03321 (ul. Lorecká a Kaňkovská) a dále po silnici č. III/03322 (ul. Nad Sady). Objízdná trasa přes Karlov je vedena po silnici č. III/03321 (ul. Štefánikova a Čáslavská) a dále po silnici č. II/126 (ul. Hrnčířská),“ uvedla Dana Ladrová, vedoucí oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Kutná Hora.

Uzavírka si vyžádala úpravu příměstských linek, pro které je objízdná trasa vedena po silnici I/2 ul. Masarykova, Řehákova,  Benešova, Sběrná, Lučanská a Ortenova. V opačném směru Ortenova, Lučanská, Sběrná, Benešova, Školní a silnice I/2 Masarykova. V ulicích Školní a Lučanská z důvodu zajištění průjezdu autobusů platí zákaz zastavení. „Jelikož autobusy měly na objízdné trase potíže přejíždět retardér v Ortenově ulici a vytáčet se kolem středového ostrůvku na křižovatce ulici Ortenova a Lučanská, musely být tyto prvky dočasně odstraněny a navráceny budou po ukončení uzavírky. Investorem úprav je firma provádějící stavbu Tesca, konstatoval Dobroslav Vepřek z technického oddělení MěÚ Kutná Hora a dodal, že v současné době se řeší úprava těchto provizorních opatření.

Pro linky MHD byla zrušena obslužnost zastávky „Kutná Hora, Avia“, náhradní zastávka „Kutná Hora, Sběrná“. Ve směru na polikliniku je přesunuta zastávka „Kutná Hora, u potravin“ do ulice Školní. Ve směru na hlavní nádraží je zachována zastávka na ulici Masarykova.

U linek 245013 (poliklinika – U Kamenné kašny – Avia – hlavní nádraží a zpět), 245014 (Na Vrchlici – U Kamenné kašny – Avia – hlavní nádraží a zpět) a 245016 (celnice – Karlov – žel. St. – Avia – hl. nádraží – Malín a zpět) je objízdná trasa vedena jako u příměstských linek.

Monika Pravdová

Zavřít menu