Z iniciativy rodičů a pedagogů z lesní mateřské Školky v zahradě vznikne v Kutné Hoře soukromá základní škola Na cestě, jejímž zřizovatelem je kolínská nezisková organizace Prostor Plus, o.p.s. Základní škola, která bude sídlit v prostorách historického objektu Barvířův dům v Bartolomějské ulici, chce svým přístupem a myšlenkami na tuto mateřskou školu navazovat.

.
V regionu Kutnohorska a Kolínska dosud taková základní škola chybí. V září příštího roku zde bude otevřena jedna sdružená třída pro děti 1. a 2. ročníku, v následujících letech přibudou třídy další.
Škola, jejíž principy vycházejí především ze vzájemné důvěry a respektu, chce své budoucí žáky vzdělávat v úzkém kontaktu s prostředím, které nás obklopuje. I z tohoto důvodu začlení škola environmentální výchovu ve škole nejen jako občasné téma, avšak stane se vedle lesní pedagogiky další zásadní myšlenkovou oporou celého vzdělávacího programu. „Umožnit dětem poznávat svět díky metodám kritického myšlení, na základě vlastních zkušeností, nepředávat dětem jen „hotové“ poznatky, ale vést je k možnosti vlastního objevování, podpořit jejich schopnost svobodně se rozhodovat, být zároveň za svá rozhodnutí zodpovědný – právě to jsou jedny z mnoha našich cílů,“ uvádí Daniela Vodová, ředitelka školy.
Chcete-li se s projektem blíže seznámit, první setkání s veřejností proběhne již 26. října 2015 v 17. hodin v Barvířově domě. 

(tz)

.

Zavřít menu