V někdejším sídle králů zavládl stavební ruch,  park pod Vlašským dvorem bude uzavřen zřejmě od srpna

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře byla v červnu zahájena. Krátce po předání staveniště pracovníci dodavatelské firmy zahájili kompletní zateplování půdních prostor. Z přistaveného nákladního vozu vedla trubice, která dopravovala speciální izolační vatu až do nejvyššího patra. „Po dokončení těchto prací bude na půdu vyzdviženo čtyřicet půltunových železných traverz o délce sedmi metrů.  Ty vytvoří konstrukci  podlahy nově budovaných depozitářů archivu tak, aby byla zajištěna potřebná nosnost a statika. Dopraveny na místo budou střechou za pomocí výškové techniky. Souběžně s tím pokračují bourací práce pro šachtu výtahu v místech, kde v minulosti sídlil správní odbor. Výtahem bude zajištěna bezbariérovost objektu, sloužit bude i ke stěhování dokumentů do depozitářů a archivu úřadu,“ uvedl Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic MěÚ Kutná Hora.

Stavební práce uzavřely první patro křídla, v němž jsou kanceláře starosty a tajemníka. Sondy do dřevěných podlah odhalily jejich skladbu a stav. „Ve spolupráci s pracovníky Národního památkového úřadu rozhodneme o tom, jakým způsobem budeme v renovaci podlah postupovat.  Někde dojde k obnově, jinde k výměně parket,“ podotkl ing. Janál s tím, že podobně to bude i s obnovou dřevěných obkladů stěn a stropů, jejichž skutečný stav zjistí restaurátoři až z lešení.

   Součástí rozsáhlého projektu, jehož celkové náklady se pohybují kolem 123 milionů korun a na který město získalo dotaci z evropských fondů ve výši 90 milionů korun, zahrnuje spolu  s rekonstrukcí vody, elektřiny, kanalizace, vybudováním nových expozic, výměnou oken, restaurátorskými pracemi v interiéru, i obnovu části parku pod Vlašským dvorem. Jedná se pouze o tu část, která byla v 60. letech zapsána společně se sídlem králů jako součást Národní kulturní památky.  „Zásadním způsobem se protáhlo výběrové řízení. Všechny potřebné dokumenty už máme shromážděny, takže by k podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení by mělo dojít v nejbližších dnech,“ vysvětlil Ing. Janál. Jelikož se park promění ve staveniště, bude muset být z bezpečnostních důvodů pro veřejnost opět uzavřen a to zřejmě od srpna 2018 až do konce roku 2019.

Projekt revitalizace parku zahrnuje rekonstrukci stávajícího sociálního zázemí u bývalého letního kina, nové WC bude i pro vozíčkáře.

popsal Ing. Jiří Janál a připomenul, že souběžně se zahájením projektu Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr pokračuje i oprava části parku pod arciděkanstvím, která není jeho součástí a město ji hradí z vlastního rozpočtu. Zahrnuje zajištění statiky a přestavbu  terasových opěrných zdí, novou zeleň, závlahu i zpřístupnění parku z vyhlídky od kostela sv. Jakuba. -M. Pravdová-

Fotografie:

Dokončena byla izolace stropů druhého nadzemního podlaží foukanou izolací.

V těchto dnech pokračuje příprava na výstavbu výtahové šachty. „V prostoru budoucí výtahové šachty byla vyhloubena vzorová sonda pod podlahou. Archeolog prověří, zda nebyly zachyceny archeologicky zajímavé situace,“ konstatoval Karel Mikoláš, hlavní stavbyvedoucí firmy Unistav Construction.

V půdních prostorách jsou v obvodovém zdivu připraveny kapsy pro nosníky nových podlah budoucího archivu.