Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO) při Karlově univerzitě v Praze pod vedením doc. MUDr. Ivy Holmerové Ph.D. pořádá 29. 8. v sankturinovském domě informační seminář, na kterém bude mimo jiné představena i kniha Bedekr aktivního stárnutí. ………………………………………………

Kniha je plná příkladů dobré praxe a reaguje na aktuální potřeby obcí v oblasti služeb a aktivit pro své starší spoluobčany. Citlivou formou ukazuje cestu, na jakou se v oblasti aktivního stárnutí v obcích ČR vydat. Kniha bude na setkání i zdarma distribuována. Toto setkání je zároveň koncipováno jako šance k ještě lepšímu propojení odborníků, kteří se na realizaci služeb a aktivit pro seniory v obci podílejí. Na semináři bude přítomna i jedna z autorek Bedekru, doc. MUDr. Iva Holmerová Ph.D., která je přední českou odbornicí na geriatrii, medicínu stáří a postavení seniorů v naší společnosti. Cílovou skupinou účastníků semináře jsou odborníci zainteresovaní na problematice aktivního stárnutí ve Středočeském kraji, tedy zejména představitelé municipalit a neziskových organizací.

Projekt FRAM vzniká za podpory Evropské unie, a to z programu pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress (2007-2013). Realizátorem projektu je MZ ČR.

(tz)

.

Zavřít menu