V Sankturinovském domě zavládl stavební ruch

Po dobu rekonstrukce Sankturinovského domu sídlí Galerie Felixe Jeneweina v domě U Havířů v Šultysově ulici a informační centrum v Kollárově ulici. Před zahájením bouracích prací, odstranění nepůvodních příček v objektu, bylo nutné vyřešit odstranění azbestové zátěže ze stavby.

„Stoupací šachty větracího potrubí byly doslova vyskládány z azbestových cementových trubek,“ uvedl Jiří Janál, vedoucí odboru investic Městského úřadu Kutná Hora, a potvrdil, že likvidace azbestu si vyžádala dodržení přísných hygienických nařízení a více náklady ve výši 730 tisíc korun. Dvorní trakt je připraven na výstavbu věže pro budoucí zdviž. Součástí prací jsou nové rozvody vody a elektřiny, výměna podlah. „Byly provedeny sondy, které ukážou skutečný stav podlah. Cílem je najít možnosti úspor a ty podlahy, které bude možné zachovat, pouze obnovit. Celková rekonstrukce Sankturinovského domu včetně instalace nových expozic potrvá zhruba jeden rok. Vyžádá si investici přibližně 58 milionů korun bez DPH, z toho 52 milionů korun činí dotace, kterou se městu podařilo získat. Stavební práce dosáhnou objemu 38 milionů korun včetně DPH.

Monika Pravdová

Zavřít menu