V Tylově divadle předají ocenění významným osobnostem

Městské Tylovo divadlo bude 22. dubna od 18. hodin hostit slavnostní předávání Cen starosty Města Kutná Hora. Vystoupí Fit Art J. Kolínské, USPS Tyl, Petr Vondráček a kapela Lokomotiva. Kandidáty na ocenění nominovali členové komisí Rady Města, cena bude udělena jednotlivcům i organizacím za úspěch v oblasti, ve které působí a za celoživotní úsilí a úspěchy.

.

Nominace

Sociální oblast

Macková Marie Bc. – za dlouholetou a obětavou práci v Oblastní charitě Kutná Hora

Nuhlíčková Věra – za dlouholetou činnost v oblasti komplexní ošetřovatelské péče a za osvětu v oblasti základní zdravotní pomoci

Oblastní charita Kutná Hora – za dlouholetou činnost v oblasti sociálních služeb, za péči o zdravotně postižené občany Kutné Hory a za obětavou pomoc při péči o sociálně vyloučené obyvatele města

.

Kultura

Hrabánková Světlana PhDr. – za dlouholetou organizaci Královského stříbření Kutné Hory

Licek Zdeněk Mgr. – za obnovení  a rozvíjení tradice sborového zpěvu v Kutné Hoře

Procházka Jaromír – za celoživotní dokumentaristickou činnost města a nejbližšího okolí

Štrobl Miloslav – za režijní výsledky v Ochotnickém spolku Tyl a za publikační činnost

Pospíšil Luboš – za dlouholetou uměleckou činnost, která tříbí chápání hudební i textové kvality a za propagaci Kutné Hory

Ryba J. Pavel – za dlouholetou hudební činnost, kterou propaguje Kutnou Horu ve světovém měřítku a která je vzorem píle a nasazení při využití hudebního talentu

Kafka Štěpán RNDr. – za dlouholetou uměleckou činnost v pozici vedoucího hudebního souboru Cantica, který mimořádně obohacuje kulturní dění v Kutné Hoře i za jejími hranicemi

Kutnohorsko.cz, o.p.s. – za přípravu a organizování kulturních akcí a zejména za zvelebení parku U Tří pávů a jeho využití pro kulturní a společenské vyžití dětí

Karolina Hromádková, František Drs – za zavedení a dlouholetou organizaci Operního týdne a propagaci Kutné Hory

.

Vzdělávání a volný čas

Dobiášová Alena – za celoživotní působení v oblasti pedagogiky a v oblasti výtvarného umění a poezie.

Vančura Jan Ing. – za dlouholetou činnost ve vedení kutnohorského Skauta, za významný podíl na obnovení této organizace, která zásadním způsobem pomáhá rozvíjet u nejmladší generace potřebné životní vlastnosti a hodnoty

Vašák Vladimír Ing. – za dlouholetou činnost ve vedení kutnohorského Skauta, za významný podíl na obnovení této organizace, která zásadním způsobem pomáhá rozvíjet u nejmladší generace potřebné životní vlastnosti a hodnoty

Kaprálková Hana Ing. – za dlouholetou činnost ve vedení kutnohorského Skauta, za významný podíl na obnovení této organizace, která zásadním způsobem pomáhá rozvíjet u nejmladší generace potřebné životní vlastnosti a hodnoty

Šlejtr Zdeněk – za dlouholetou činnost ve vedení Konfederace politických vězňů i za to, jakým způsobem připomíná tato organizace dějiny totalitních režimů v naší zemi a napomáhá tak chápání historických souvislostí zejména mezi mladými lidmi

Denemark o.s. – za několikaletou činnost při ochraně přírody i za vybudování naučných stezek v nejbližším okolí Kutné Hory a obnovu drobných historických památek

Marek Lauermann Mgr. et Bc. – za obětavou a záslužnou publikační a organizační práci, díky níž se mohou občané Kutné Hory seznámit s historií kutnohorské židovské komunity, která se stala obětí nacismu během druhé světové války

Provaz Lukáš PhDr. – za publikační a osvětovou činnost, která pomáhá popularizovat a zpřístupňovat historii Kutné Hory

.

Sport

Fialová Karla – za dlouholetou aktivní činnost v oblasti rekreačního sportu pro všechny věkové kategorie

Karel Ptáček Mgr. – za celoživotní úsilí o podporu tělovýchovy a sportu dětí a mládeže, zejména za mnohonásobné obětavé organizování Olympiády kutnohorských škol

.

Záchrana a obnova památek

Kalfus Petr Ing. arch. – za celoživotní úsilí o záchranu a obnovu kutnohorských památek

Fundová Dagmar – za dlouholeté úsilí o záchranu a obnovu kutnohorských památek, zejména za zásluhy o zajištění generální obnovy chrámu Sv. Panny Barbory i za manažerskou činnost při této akci

.

Podnikatelská aktivita prospěšná městu

Holík Alois Ing. – za mimořádný podnikatelský počin, kterým bylo vybudování rozhledny a výletní restaurace na Kaňku, i za dlouholetou finanční podporu kutnohorského sportu

Rudolfský Stanislav – za dlouholetou úspěšnou podnikatelskou činnost, která vedla k obnově a zásadnímu rozšíření tradice pěstování vinné révy a produkce vína v Kutné Hoře a za kulturní a společenskou angažovanost spočívající mimo jiné v pořádání „České konference“

Karel Kvapil Ing. – za celoživotní práci ve Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. a za dlouholeté úspěšné vedení této společnosti

Philip Morris – za příkladnou spolupráci společnosti s městem, zejména za podporu tradiční akce „Zelené město“, která pomáhá zlepšovat životní prostředí v Kutné Hoře a posiluje vztah mladých lidí k našemu městu


.

Cena starosty 2014

 

.