Městské Tylovo divadlo bude 22. dubna od 18. hodin hostit slavnostní předávání Cen starosty Města Kutná Hora. Vystoupí Fit Art J. Kolínské, USPS Tyl, Petr Vondráček a kapela Lokomotiva. Kandidáty na ocenění nominovali členové komisí Rady Města, cena bude udělena jednotlivcům i organizacím za úspěch v oblasti, ve které působí a za celoživotní úsilí a úspěchy.

.

Nominace

Sociální oblast

Macková Marie Bc. – za dlouholetou a obětavou práci v Oblastní charitě Kutná Hora

Nuhlíčková Věra – za dlouholetou činnost v oblasti komplexní ošetřovatelské péče a za osvětu v oblasti základní zdravotní pomoci

Oblastní charita Kutná Hora – za dlouholetou činnost v oblasti sociálních služeb, za péči o zdravotně postižené občany Kutné Hory a za obětavou pomoc při péči o sociálně vyloučené obyvatele města

.

Kultura

Hrabánková Světlana PhDr. – za dlouholetou organizaci Královského stříbření Kutné Hory

Licek Zdeněk Mgr. – za obnovení  a rozvíjení tradice sborového zpěvu v Kutné Hoře

Procházka Jaromír – za celoživotní dokumentaristickou činnost města a nejbližšího okolí

Štrobl Miloslav – za režijní výsledky v Ochotnickém spolku Tyl a za publikační činnost

Pospíšil Luboš – za dlouholetou uměleckou činnost, která tříbí chápání hudební i textové kvality a za propagaci Kutné Hory

Ryba J. Pavel – za dlouholetou hudební činnost, kterou propaguje Kutnou Horu ve světovém měřítku a která je vzorem píle a nasazení při využití hudebního talentu

Kafka Štěpán RNDr. – za dlouholetou uměleckou činnost v pozici vedoucího hudebního souboru Cantica, který mimořádně obohacuje kulturní dění v Kutné Hoře i za jejími hranicemi

Kutnohorsko.cz, o.p.s. – za přípravu a organizování kulturních akcí a zejména za zvelebení parku U Tří pávů a jeho využití pro kulturní a společenské vyžití dětí

Karolina Hromádková, František Drs – za zavedení a dlouholetou organizaci Operního týdne a propagaci Kutné Hory

.

Vzdělávání a volný čas

Dobiášová Alena – za celoživotní působení v oblasti pedagogiky a v oblasti výtvarného umění a poezie.

Vančura Jan Ing. – za dlouholetou činnost ve vedení kutnohorského Skauta, za významný podíl na obnovení této organizace, která zásadním způsobem pomáhá rozvíjet u nejmladší generace potřebné životní vlastnosti a hodnoty

Vašák Vladimír Ing. – za dlouholetou činnost ve vedení kutnohorského Skauta, za významný podíl na obnovení této organizace, která zásadním způsobem pomáhá rozvíjet u nejmladší generace potřebné životní vlastnosti a hodnoty

Kaprálková Hana Ing. – za dlouholetou činnost ve vedení kutnohorského Skauta, za významný podíl na obnovení této organizace, která zásadním způsobem pomáhá rozvíjet u nejmladší generace potřebné životní vlastnosti a hodnoty

Šlejtr Zdeněk – za dlouholetou činnost ve vedení Konfederace politických vězňů i za to, jakým způsobem připomíná tato organizace dějiny totalitních režimů v naší zemi a napomáhá tak chápání historických souvislostí zejména mezi mladými lidmi

Denemark o.s. – za několikaletou činnost při ochraně přírody i za vybudování naučných stezek v nejbližším okolí Kutné Hory a obnovu drobných historických památek

Marek Lauermann Mgr. et Bc. – za obětavou a záslužnou publikační a organizační práci, díky níž se mohou občané Kutné Hory seznámit s historií kutnohorské židovské komunity, která se stala obětí nacismu během druhé světové války

Provaz Lukáš PhDr. – za publikační a osvětovou činnost, která pomáhá popularizovat a zpřístupňovat historii Kutné Hory

.

Sport

Fialová Karla – za dlouholetou aktivní činnost v oblasti rekreačního sportu pro všechny věkové kategorie

Karel Ptáček Mgr. – za celoživotní úsilí o podporu tělovýchovy a sportu dětí a mládeže, zejména za mnohonásobné obětavé organizování Olympiády kutnohorských škol

.

Záchrana a obnova památek

Kalfus Petr Ing. arch. – za celoživotní úsilí o záchranu a obnovu kutnohorských památek

Fundová Dagmar – za dlouholeté úsilí o záchranu a obnovu kutnohorských památek, zejména za zásluhy o zajištění generální obnovy chrámu Sv. Panny Barbory i za manažerskou činnost při této akci

.

Podnikatelská aktivita prospěšná městu

Holík Alois Ing. – za mimořádný podnikatelský počin, kterým bylo vybudování rozhledny a výletní restaurace na Kaňku, i za dlouholetou finanční podporu kutnohorského sportu

Rudolfský Stanislav – za dlouholetou úspěšnou podnikatelskou činnost, která vedla k obnově a zásadnímu rozšíření tradice pěstování vinné révy a produkce vína v Kutné Hoře a za kulturní a společenskou angažovanost spočívající mimo jiné v pořádání „České konference“

Karel Kvapil Ing. – za celoživotní práci ve Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. a za dlouholeté úspěšné vedení této společnosti

Philip Morris – za příkladnou spolupráci společnosti s městem, zejména za podporu tradiční akce „Zelené město“, která pomáhá zlepšovat životní prostředí v Kutné Hoře a posiluje vztah mladých lidí k našemu městu


.

Cena starosty 2014

 

.

Zavřít menu