Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. uvedly do provozu další ekologické vozidlo pohybující se v centru Kutné Hory. Po elektrickém komunálním vysavači Glutton, začalo po městě jezdit malé veselé autíčko od italské firmy PIAGGIO nesoucí označení Piaggio Porter CNG. Vozidlo s pohonem na zemní plyn je určeno ke svozu obsahu odpadkových košů z území města.

.
Zemní plyn  – CNG přináší jako palivo výhody v mnoha směrech. Pro centrum města je nejdůležitější oblast ekologie. Zkušenosti z praktického využití vozidel s pohonem na zemní plyn ukázaly, že provoz těchto vozidel se oproti provozu vozidel s naftovými motory z hlediska životního prostředí vyznačuje především následujícími výhodami: výrazné snížení emisí pevných částic, které jsou považovány za nejškodlivější z důvodu mutagenních a karcinogenních účinků, kouřivost vznětových motorů  je u plynových pohonů prakticky eliminována, snížení emisí oxidů dusíku o 60 % a více a oxidu uhelnatého až o 30 %, snížení emisí oxidu uhličitého (skleníkového plynu) o 10-15 %, výrazné snížení nemetanových, aromatických a polyaromatických uhlovodíků, aldehydů, snížení tvorby ozónu v atmosféře nad zemí způsobující tzv. „letní smog“, spaliny motoru neobsahují oxid siřičitý, do paliva se nepřidávají aditiva a karcinogenní přísady, tišší chod motoru, úroveň hluku vně vozidel nižší až o 50 %. Dále jsou to pro nás velmi důležité ekonomické výhody: CNG je levnější než ostatní pohonné hmoty a má  stabilní cenu nezávislou na ceně ropy , nízká spotřební daň, nulová silniční daň,  oktanové číslo 130 – vysoký výkon motoru. Pokud jde o bezpečnost, CNG je lehčí než vzduch, volně se rozptyluje, teplota vznícení je 537 stupňů, uskladněn je v silnostěnných tlakových nádobách v plynném skupenství.
Ke strategickým výhodám patří nezávislost na ceně ropy, neomezený vjezd a obslužnost center měst nebo ekologických zón, zaručená stálá kvalita plynu, využití bioplynu jako alternativy.
Věříme, že se k nám postupně přidají další majitelé vozidel, které se každodenně pohybují v Kutné Hoře a přispějí společně s námi k lepšímu ovzduší pro obyvatele a návštěvníky našeho města.

Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

.

Zavřít menu