Prezentací v prostorách úřadu práce zahájila ve čtvrtek 13. března v Kutné Hoře činnost nezisková organizace RUBIKON Centrum. Náplní činnosti tohoto sdružení je pomoc lidem se záznamem v trestním rejstříku zejména při uplatnění na trhu práce a při řešení dluhové situace, která je u osob navracejících se z výkonu trestu velmi špatná. ……………………………………………

Záměr neziskové organizace RUBIKON Centrum rozšířit svoji působnost na Kutnohorsko podpořilo  vedení města Kutná Hora a Úřadu práce v Kutné Hoře. Snaha RUBIKON Centra o pomoc těm z propuštěných, kteří projeví opravdový zájem o to, se znovu začlenit do společnosti bude zajisté přínosem pro Kutnou Horu a její region. Doposud totiž sdružení RUBIKON Centrum poskytovalo prostřednictvím své Pracovní agentury RUBIKON v rámci Středočeského kraje v okresech Praha východ a Praha západ, dále pak v Praze a Ústeckém a Karlovarském kraji. Její služby se tak osobám z našeho regionu stanou dostupnější a vzhledem k úspěchům Pracovní agentury RUBIKON při zaměstnávání lidí se záznamem v rejstříku trestů je naděje na výrazné zlepšení situace i na Kutnohorsku.
„Pracovnice našeho poradenství se snaží vykonávat obdobnou činnost jako Pracovní agentura RUBIKON, ale vzhledem k dalším povinnostem a pracovním úkolům nemohou tuto práci vykonávat v takovém rozsahu, jako agentura. Proto i v zájmu našich společných klientů rozšíření služeb vítáme. Doufám, že se nám podaří společně pro klienty zaměstnání získat a také udržet,“ konstatoval Václav Kaše, ředitel Úřadu práce Kutná Hora, v jehož prostorách bude RUBIKON Centrum působit.

Základní informace o činnosti Pracovní agentury RUBIKON v Kutné Hoře: nabízí zprostředkování zaměstnání motivovaným uchazečům a uchazečkám s kriminální minulostí, bude poskytovat pracovní poradenství těmto lidem, oslovovat stabilní zaměstnavatele a ty získávat pro spolupráci. V její nabídce se nachází i mzdový příspěvek po dobu prvních šesti měsíců pracovního poměru.
Pracovní agentura RUBIKON bude působit každý čtvrtek od 8:00 do 15:00 v budově Úřadu práce v Benešově ulici, v prostorách Informačního a poradenského střediska pro změnu a volbu povolání (IPS). Kontaktní údaje pro zájemce a zájemkyně o pomoc v hledání pracovního uplatnění i pro zaměstnavatele: tlf. 778 439 784, e-mail: mullerova@rubikoncentrum.cz.

V roce 2013 každý pátý zájemce o získání zaměstnání, který navázal kontakt s Pracovní agenturou RUBIKON  nalezl pracovní uplatnění.  Téměř 90% z těchto zaměstnaných uchazečů setrvalo v zaměstnání i po zkušební době. Pracovní agentura RUBIKON má v současné době 50 spolupracujících zaměstnavatelů. Z dotazníkového šetření o spokojenosti se službami pracovní agentury mezi zaměstnavateli vyplynulo, že si váží pečlivého výběru kandidátů a 100% z dotázaných zaměstnavatelů je ochotno Pracovní agenturu RUBIKON doporučit dalším zaměstnavatelům.

(tz)

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Realizováno v rámci projektů SE ZÁZNAMEM DO PRÁCE (CZ.1.04/3.3.05/96.00108) a RUBIKON JAKO PRACOVNÍ ŠANCE (1.04/2.1.01/91.00116) spolufinancovaných prostředky z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

.

Zavřít menu