Město Kutná Hora mělo na počátku roku 2013 ve vlastnictví deset dětských hřišť. Na Žižkově v lokalitě Ku Ptáku, v Hloušce v ulici Benešova a v Puškinské, na sídlišti Šipší v ulici Jana Palacha, Ortenově a  Studentů, dále v Poličanech, Malíně  a na Kaňku. ………………………………………………….

K tomu připočtěme dva vnitrobloky v Opletalově ulici, kde jsou rovněž zpevněné plochy určené pro míčové hry – basketbal, volejbal a hřiště v ulici Na Kavkách na Žižkově. V průběhu roku byla pozornost vedení města zaměřena především na rozšíření počtu hřišť a jejich vybavení, s využitím moderních hracích prvků. Během jediného roku přibyla v Kutné Hoře čtyři zbrusu nová místa relaxace a odpočinku. S využitím finančního daru od Krávopolské Ria, a.s. ve výši dvě stě čtyřicet tisíc korun bylo v říjnu dokončeno nové hřiště v Seifertových sadech. Je vybaveno hracími prvky typu Monkeys od kutnohorské firmy Radka Herolda. Jedná se o takzvaný „šplhací systém“, z jehož jednotlivých částí je postavena překážková dráha rozvíjející fyzické schopnosti dětí ve věku od tří do čtrnácti let. Dále je zde nainstalován domek na pružinách a hrad se skluzavkami.  Vše bezplatně nainstalovala společnost Technické služby Kutná Hora, s.r.o. Dalším hojně navštěvovaným místem se stalo dětské hřiště v Sedlci, které vybudovala dceřinná společnost MVE plus. Spolupráce s touto firmou se projevila také na Karlově, kde přibylo nové hřiště Na Brunclíku, v bezprostředním sousedství psího útulku. V Neškaredicích přibylo kromě plácku na „malý fotbal“ další dětské hřiště, vybavené kolotočem, vahadlovou houpačkou a pružinovým houpadlem. Aby byl výčet úplný, připomeňme osazení nových hracích prvků za téměř třicet tisíc korun v Malíně a revitalizaci dětského hřiště v Poličanech.  Významné místo, kde si mohou děti bezpečně hrát  a  jejich maminky či babičky přitom v klidu relaxovat, nacházejí Kutnohořané v oblíbeném parku U Tří pávů na Palackého náměstí, kde je majitelem a provozovatelem hřiště občanské sdružení Kutnohorsko.cz. Letos byl vyměněn písek v pískovišti. Běžnou údržbu (což znamená úklid, svoz odpadkových košů a drobné opravy) a pravidelné revize hracích prvků smluvně pro Město zajišťují Technické služby Kutná Hora, s.r.o., roční náklady se pohybují okolo tří set tisíc korun. Na větší opravy či pořízení nových hracích prvků byla pro letošní rok schválena částka ve výši padesát tisíc korun.

(JiF)

.

Zavřít menu