Je to ohromný úspěch a velké poděkování patří všem, kdo do sbírky přispěli. Vždyť tato suma peněz byla vybrána za necelých čtrnáct měsíců od jejího vyhlášení.  Jen to potvrzuje, jak hodně myšlenka pořízení zvonu do věže kostela sv. Jakuba lidi oslovila.

Sbírka stále pokračuje. Potřebná suma přesahuje 3 500 000 Kč. Snad se k této částce do konce srpna, kdy bude sbírka ukončena, podaří přiblížit. Již brzo zvon budeme moci také spatřit, protože za necelý měsíc, v neděli 23. července, bude slavnostně požehnán. Slavnost se uskuteční v 10:30  před Vlašským dvorem. Následovat bude průvod městem a pak bude zvon ve Vlašském dvoře vystaven. Během léta budou dokončeny práce na opravách zvonové stolice, zajištění statiky věže a další přípravné práce. V říjnu se pak dočkáme zavěšení zvonu a poprvé uslyšíme, jak náš nový zvon Jakub Maria zní. Na webu sbírky Zvon pro Jakuba je možné poslechnout si nahrávku zvonů, které byly před 75 lety, v roce 1942 odvezeny jako válečné rekvizice.  Je to velmi působivé. Nahrávka byla pořízena v březnu krátce před sejmutím zvonů. Pořízení nového zvonu je dobrá zpráva. A dobrá zpráva je, že tolik lidí o to stojí, že přispěli a to jak finančně, tak s propagací sbírky, nejrůznějšími nápady na šíření zprávy, že se sbírka koná, na její podporu. Velké díky všem!

Malvína Krepsová

Zavřít menu