Vedení města Kutná Hora informuje občany o dalším postupu při koordinaci pomoci obyvatelům po požáru ubytovny ve Vítězné ul.

Vedení města 4. ledna i dnes projednávalo další postup a koordinaci pomoci obyvatelům městské ubytovny ve Vítězné ulici, kterou v noci 1. 1. 2021 zachvátil požár. V budově bylo v té době 41 lidí. Město jim zajistilo náhradní ubytování ve sportovní hale Klimeška. Dvoupodlažní budova má poničenou střechu, výše škody bude předmětem stanovena po zajištění a ohledání budovy. Příčina požáru je předmětem dalšího vyšetřování. V pondělí 4. ledna museli být na místo opět povoláni hasiči, neboť došlo ke vzplanutí skrytého ohniska. 

Pro obyvatele ubytovny město ihned v noci zajistilo prozatímní ubytování v prostorech sportovní haly Klimeška. Již na místě požáru se do řešení situace zapojil starosta města Josef Viktora (ANO) a místostarostka Silvia Doušová (STAN a Šance KH), která pomáhala i v průběhu víkendu se zajišťováním nutných léků nebo dobrovolníků na třídění věcných darů. V současné chvíli zástupci města řeší přestěhování z dočasného ubytování do trvalého. Kromě ubytování bylo pro všechny zajištěno i dočasné stravování. Charita KH na místě zajistila oblečení a deky a velký dík patří zejména paní Alžbětě Brychtové z neziskové organizace Dítě a kůň, z. s. – Sdružení pro hipoterapii, která byla s obyvateli již dříve v kontaktu a nyní obyvatelům ubytovny pomáhá v jejich nelehké situaci.

Po dobu trvání dočasného ubytování budou v budově přítomni vždy alespoň dva pracovníci sociálních služeb, kteří zajistí v součinnosti s pracovníky města Kutná Hora a příslušných úřadů například pomoc s vyřizováním nových dokladů a pomoc s řešením bytové situace. Mimo to budou v budově poskytovat podporu při distančním vzdělávání, ale i programy pro menší děti a různé volnočasové aktivity. Na těch se podílí rovněž farář Českobratrské církve evangelické Ondřej Zikmund, který již v sobotu přišel číst dětem pohádky a nabídnout všem duchovní podporu.

Poděkování záchranným složkám, dobrovolníkům a dárcům

Vedení města děkuje všem záchranným složkám a dalším osobám, které se na zajištění a pomoci podílely a dále podílejí. Vedení města také velmi děkuje všem přispěvatelům a dárcům za pomoc v nouzi. V tuto chvíli je však již dostatek věcí a oblečení pro první akutní pomoc, prosíme tedy občany, aby zatím další věci pro obyvatele ubytovny nenosili. V případě potřeby konkrétních věcí budeme včas informovat.

Číslo účtu pro pomoc – zajištění potřeb obyvatel ubytovny

Občané a firmy, kteří by chtěli přispět na účet města jakoukoli finanční částkou, mohou tak učinit na účet města č. ú. 8248-444212389/0800, IBAN: CZ2508000082480444212389; BIC: GIBACZPX; var. symbol: 52132321 a do poznámky uvést „Ubytovna Sedlec“. Dary budou použity pro zajištění potřeb obyvatel ubytovny.

tz, red

Foto: HZS

Více informací jsme zveřejnili  ZDE: https://kutnohorskelisty.cz/oznameni/novorocni-pozar-ubytovny-v-sedlci-pripravil-o-strechu-nad-hlavou-na-ctyricet-lidi-bohuzel-se-neobesel-bez-obeti-na-zivote

 

Zavřít menu