© 2016 redakce

Projekt „Zvon pro Jakuba“, jehož účelem je prostřednictvím veřejné sbírky zhotovení a instalace nového zvonu pro věž kostela svatého Jakuba v Kutné Hoře, odstartuje na začátku května letošního roku. Rozhodnutí zvon na věž vrátit padlo na začátku roku 2016.

Hlas zvonu totiž z věže kutnohorského chrámu svatého Jakuba zněl od středověku až do roku 1942, kdy byl pro válečné účely zrekvírován poslední ze svatujakubských zvonů. „Předpokládáme, že náklady na pořízení zvonu a jeho vyzdvižení se budou pohybovat kolem tří a půl miliónů korun. Proto jsme se rozhodli obrátit na veřejnost s prosbou o pomoc při shromažďování prostředků formou veřejné sbírky,“ uvedl kutnohorský arciděkan Jan Uhlíř. Sbírka bude vyhlášena 7. května 2016 a potrvá nejméně do podzimu 2017. Bude doprovázena řadou aktivit, které mají za cíl nejen podpořit samotnou sbírku, ale také rozšířit povědomí o zvonařství, o historii a tradičních způsobech výroby zvonů i o jejich významu a používání.

Podílet se na vrácení zvonu do věže chrámu můžete i Vy! Přispět finančními prostředky lze na účet 33882222/0800, v hotovosti do speciálních pokladniček ve tvaru zvonu, koupí předmětů s logem projektu „Zvon pro Jakuba“, nebo například dárcovskou sms. Pokud se během sbírky podaří vybrat dostatečný finanční obnos, nový zvon by měl být (jeho váha může být až 3,5 tuny) zavěšen do věže kostela svatého Jakuba v říjnu 2017. Informace o umístění speciálních pokladniček ve tvaru zvonu a další aktuální informace o sbírce i kulturních akcích se sbírkou spojených najdete na webuwww.zvonprojakuba.khfarnost.cz.

(redakce)

Zavřít menu