Areál kláštera chce nový majitel i do budoucna rozvíjet a neplánuje ani žádné změny ve vztahu k nájemníkům, tedy zejména k Církevnímu gymnáziu.

„Rádi bychom Vám touto cestou oznámili, že ke dni 28. prosince 2016 došlo k uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti „Klášter svaté Voršily v Kutné Hoře“ mezi dosavadním vlastníkem, Českomoravskou provincií Římské unie řádu sv. Voršily, a Římskokatolickou farností Kutná Hora.“

Římskokatolická farnost mimo jiné provozuje Církevní mateřskou školu svatého Jakuba, a je garantem pro zachování a další rozvoj vzdělávání ve voršilském klášteře.

Řád sester voršilek působí v Kutné Hoře nepřetržitě od roku 1712, vyjma doby nuceného vystěhování za komunistického režimu. Po revoluci 1989 se budova vrátila sestrám, a v r. 1993 zde navázalo Církevní gymnázium sv. Voršily na dlouholetou tradici tohoto školského řádu. Tento mezinárodní řád má své charizma ve vzdělávání, misijní činnosti a poskytování péče v chudých zemích světa. Sestry vnímaly svoji odpovědnost: „Usilovaly jsme o zajištění gymnázia v klášteře, a o zlepšování podmínek v celém areálu. Péče o nemovitosti však není naším posláním.“ říká provinciální představená sestra Marie-Anna Linhartová, osu.

„Jako nový vlastník budeme navazovat na vykonanou práci, ze které by měli do budoucna i nadále profitovat zejména děti a studenti,“ vysvětluje P. Jan Uhlíř, farář Římskokatolické farnosti Kutná Hora.

tz

Zavřít menu