Počátkem listopadu vychází další číslo časopisu Krásné město. Hlavním tématem se stalo kutnohorské divadelnictví, neboť Tylovo divadlo i Ochotnický spolek Tyl slaví letos kulatá výročí. O úvodní článek jsme požádali ředitelku MTD V. Lebedovou, kterou tematicky doplňují L. Bartošová se svým ohlednutím za tvorbou scénografa F. Zelenky a V. Veselý s popisem aktivit Tylovy herecké školy. ………………….

Krásné město se dále věnuje půlstoletí existence Galerie Středočeského kraje, jejíž aktivity i vize shrnul David Bartoň. Redakce také hovořila s hlavními organizátory nového studentského hudebního festivalu a popisuje i nedávno otevřenou expozici v bývalém cisterciáckém klášteře v Sedlci. Dalším dílem pokračuje seriál o kutnohorských stavebních aférách: Pavel Novák se tentokrát zaměřil na tzv. Tučkovu vilu v Barborské ulici. Číslo jako obvykle uzavírá tradiční rubrika Kronika, zaznamenávající kulturní události Kutné Hory posledních měsíců.

Krásné město, které si letos připomíná již 75. výročí svého vzniku, si lze koupit v Knihkupectví Kosmas nebo U Stříbrného groše.

Lukáš Provaz

,

Zavřít menu