Výstavba chodníků bude záviset na možnosti města k spoluúčasti

Město Kutná Hora připravuje projekty na výstavbu čtyř nových chodníků. „Prvním z nich je chodník od kruhového objezdu na Karlově směrem k ČKD po pravé straně a od kruhového objezdu k nově vybudovaným bytovým domům po pravé straně Čáslavské ulice. Dalším je chodník v Gruntecké ulici od bývalé rolnické školy až k odbočce na novou zástavbu Třešňovka. Projekčně je připravován i chodník, který by v budoucnu měl spojit Kutnou Horu a Poličany. „O výstavbě těchto chodníků se diskutuje dlouhodobě, jsou nezbytné pro zvýšení bezpečnosti chodců. Právě díky tomu by měla být větší šance získat na ně dotaci. Dotační titul zatím nebyl vypsán,“ uvedl Jiří Janál, vedoucí odboru investic MěÚ Kutná Hora s tím, že jelikož město započalo řadu projektů, které je potřeba dokončit, záležet tedy bude i na tom, zda bude mít finanční prostředky k spoluúčasti na případné dotaci. „Nejdále je projekt chodníku směrem k ČKD, na kterém se dlouhou dobu z důvodu nevyjasněných majetkových vztahů nemohlo pokračovat. To se již podařilo vyřešit a tak stavební úřad v současné době pracuje na stavebním povolení. Ostatní projekty jsou zatím ve fázi tvorby dokumentace pro stavební povolení,“ dodal Jiří Janál.

pra

Zavřít menu