Výstavba přechodu v Malíně pokračovala zatím bez výraznějšího omezení dopravy, od zítřka by mělo dojít k dočasnému zúžení vozovky

Výstavba přechodu v Novodvorské ulici v Malíně pokračovala bez výraznějšího omezení dopravy. Díky tomu, že na jedné straně vozovky je chodník širší, mohly být práce do současné doby prováděny bez uzavírky poloviny vozovky. „Z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků nebo v okamžiku, kdy do vozovky musí vstoupit pracovní stroj, je místo označeno přenosnou zábranou,“ uvedl Dobroslav Vepřek z technického oddělení MěÚ Kutná Hora. Pracovníci Technických služeb Kutná Hora již dokončili obrubníky nové části chodníku, zajistili přívod elektřiny pro osvětlení přechodu, zahájili pokládku dlažby. Od zítřka by se měly práce přesunout na protější chodník. Z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků a frekventovanému provozu se další práce již bez dočasného částečného zúžení vozovky neobejdou. Práce byly zahájeny 7. září a potrvají do konce měsíce.

Vyznačení přechodu, jeho osvětlení i zkrácení přechodové vzdálenosti vozovky přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců.

Monika Pravdová

 

Zavřít menu