Výtěžek Tříkrálové sbírky, která potrvá do 13. ledna, využije Oblastní charita Kutná Hora na pomoc lidem v nouzi

Zahájení Tříkrálové sbírky v Kutné Hoře doprovázelo nepříznivé deštivé počasí. Po požehnání v kostele sv. Jakuba vyrážely skupiny koledníků s kasičkami dům od domu. Z výtěžku sbírky Oblastní charita Kutná Hora plánuje podpořit rozvoj charitní pečovatelské služby v okolních obcích, rozvinou aktivizační službu pro rodiny dětí s poruchami autistického spektra, podpořit práci dobrovolníků v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb, zajistit provoz noclehárny pro muže, a provoz sociálně terapeutické dílny pro lidi se zdravotním postižením.

„Výtěžek sbírky je vždy využit na pomoc lidem v nouzi – lidem, kteří žijí vedle nás a kolikrát o jejich těžkém životním příběhu ani nevíme… Na Tříkrálové sbírce se nám nejvíc líbí, že sbírka lidi ve městech i na vesnicích propojí a spojí – někteří jsou koledníky, jiní dárci, někteří těmi, kdo pomoc zprostředkují a další skupinou jsou ti, kteří mohou pomoc přijmout. Do akce jsou zapojeny děti ze skautských oddílů, z místních gymnázií, z farností. První lednovou sobotu město ožije a je krásné vidět v tento den děti i dospělé, kteří chtějí udělat něco dobrého pro druhé a věnují akci svůj volný čas,“ uvedla Pavlína Licková, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro Kutnou Horu.

Sbírka probíhá na Kutnohorsku, Čáslavsku a Poděbradsku do 13. ledna 2019. –M. Pravdová-

Zavřít menu