Výtěžek ze vstupného pomůže kutnohorskému psímu útulku

Přednášku věnovanou výživě psa a kočky a antiparazitární ochraně zvířat uspořádá 22.dubna letošního roku kutnohorská veterinární ordinace Animal v budově SZIF v Benešově ulici. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován Záchytné stanici pro opuštěné a nalezené psy v Kutné Hoře.


.
Veterina pro psí útulek 2015

 

.