Vznik regionálního integračního centra v Kutné Hoře

V Kutné Hoře vznikne od září 2018 Centrum pro podporu integrace cizinců, služba zajišťující odborné sociální poradenství, právní poradenství, tlumočení a další návazné služby pro cizince, kteří již legálně pobývají na území našeho regionu. Sídlit bude v objektu Ministerstva zemědělství v Benešově ulici čp. 97. Zřizovatelem Centra pro podporu integrace cizinců je Ministerstvo vnitra: jak dne 6.8.2018 na společném jednání se starostou města panem Ing. Josefem Viktorou vysvětlil pan Mgr. et Mgr. Pavel Bacík, ředitel Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Obdobná poradenská zařízení vzniknou také ve Středočeském kraji, konkrétně v Mladé Boleslavi, v Kladně, v Příbrami a v Benešově.  Ředitel Správy uprchlických zařízení upřesnil, že se nejedná a nebude jednat o pobytová, detenční zařízení pro uprchlíky či nelegální přistěhovalce. Činnost center dlouhodobě přispívá k předcházení sociálně patologických jevů ve společnosti a úspěšné integraci cizinců, z níž těží především většinová společnost. Primárním úkolem Regionálních integračních center je důkladné sledování situace cizinců v daném regionu a zprostředkování výměny informací mezi zaměstnavateli, obcemi a dalšími státními institucemi, jako jsou krajské úřady, cizinecká policie, státní a městská policie, úřady práce, finanční úřady, živnostenské úřady atd.  Vznik center vychází z usnesení Vlády České republiky ze dne 3. ledna 2018 č. 10 postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2018 Bližší informace v tiskové zprávě http://www.suz.cz/regionalni-integracni-centra-pomahaji-obcim-zamestnavatelum-a-cizincum-jiz-devet-let/  a na webových stránkách http://www.suz.cz/. -Josef Viktora, starosta-