Sedmnáctého října se v Praze uskutečnil výroční workshop se zástupci zahraničních zastoupení agentury CzechTourism. Účelem workshopu bylo osobní setkání s řediteli zastoupení – představení specifik jednotlivých teritorií, marketingových aktivit zahraničních zástupců a navázání či prohloubení spolupráce. …………………………………………………………………

Kutnou Horu na workshopu tentokrát zastupovaly Hana Musílková, destinační manažer a Lenka Kratochvílová, vedoucí Oddělení kultury a cestovního ruchu MěÚ Kutná Hora. Zástupkyně Kutné Hory se při této příležitosti setkaly s řediteli následujících zahraničních zastoupení: ZZ Mexiko / Latinská Amerika (Petr Lutter), ZZ Benelux (Petra Koorn – Palečková), ZZ Slovensko (Nora Gill), ZZ Španělsko (Markéta Lehečková), ZZ Itálie (Kateřina Bělunková), ZZ Čína (František Reismüller, Noemi Guerrero – Benešová), ZZ Hong Kong (Jan Urban), ZZ Německo (Jiří Rosenkranz), ZZ Polsko (Ivana Bílková), ZZ Rusko (Roman Procházka, Robert Novotný), ZZ Velká Británie (Katarína Hobbs), ZZ USA (Michaela Pálkova – Claudino, Vojtěch Kačerovský), ZZ Francie (Filip Votava), ZZ Jižní Korea (Michal Procházka), ZZ Švédsko (Lucie Vallin).

Destinační manažer ředitelům jednotlivých zahraničních zastoupení představil portfolio propagačních materiálů destinace a seznámil je s konceptem produktu Stříbrný klíč. Dále projednával s řediteli možnost spolupráce při realizaci tzv. fam a press tripů, které se jeví jako jeden z nejefektivnějších marketingových nástrojů destinace.

V dalším období bude pokračovat velmi úzká spolupráce zejména se ZZ pro Mexiko a Latinskou Ameriku, ZZ pro Velkou Británii, USA a Slovensko. ZZ Itálie nabídlo Kutné Hoře možnost prezentovat se na velmi zajímavé road show ve třech italských městech (Bologna, Padova a Bari). ZZ Slovensko bude spolupracovat s DM na přípravě speciální kampaně, zaměřené na slovenský trh. Všichni ředitelé velmi ocenili aktuální kalendář kulturních akcí v Kutné Hoře na rok 2014 a velmi kvitovali profesionální přístup DM v Kutné Hoře. Bylo dohodnuto, že DM připraví pro ZZ CD s novými profesionálními snímky a že připraví ve spolupráci s Informačním centrem Města Kutná Hora 4x ročně newsletter v angličtině.

V nejbližší době se uskuteční v Kutné Hoře natáčení části propagačního spotu pro Latinskou Ameriku, podmínky natáčení se v současné době konkretizují. Dále bude v Kutné Hoře natáčet prestižní britský Travel Channel (27. 10. 2013), kromě toho 19. 11. 2013 do Kutné Hory zavítají novináři z USA, kteří se věnují kultuře a gastronomii.

Všeobecně stále platí, že Kutná Hora patří v rámci kampaní zahraničních zastoupení k nejpropagovanějším destinacím. Ačkoliv se agentura CzechTourism v následujícím období bude zaměřovat na prezentaci dosud opomíjených destinací, je jisté, že na základě velmi dobré zkušenosti, kterou ředitelé ZZ mají, se postarají, aby Kutná Hora patřila nadále k velmi často prezentovaným turistickým cílům.

V následujícím období bude DM častěji vyzývat ke spolupráci při zajištění fam a press tripů také pořadatele významných kulturních akcí v destinaci tak, aby Kutná Hora získala větší pověst kulturní destinace.

Hanka Musílková, destinační manažer

.

Zavřít menu