Ředitel Galerie Felixe Jeneweina Aleš Rezler v pátek 30. června představil starostovi Martinu Starému umělce, kteří se v průběhu příštích dvou týdnů budou vypořádávat s odkazem Felixe Jeneweina: Jiřího Baštýře, Renatu Czirokovou, Martina Zemanského a Pavla Formana.

Po úvodním setkání v kanceláři starosty budou mladí umělci tvořit svá díla v improvizovaném ateliéru v Nádražní ulici do 13. července. Výsledek XVII. Sympozia současného výtvarného umění Jenewein – Kutná Hora může veřejnost potom vidět v termínu 8. září – 22. října v prostorách Galerie Felixe Jeneweina.

Tratičním tématem sympozia je reflex Jeneweinova díla v současném výtvarném umění s následujícími podtématy: náboženský historismus a exaltovanost, mortalita, religiozita a její morální a duchovní potence, existencionalismus ve výtvarných oborech malba, kresba kombinované techniky.

Smyslem sympozia a cílem pořadatele je vytvářet periodicky opakovanou tvůrčí dílnu, která by poskytovala možnost současným výtvarným umělcům reagovat přímo v historickém prostředí Kutné Hory na výlučnost introvertního malířského a kresebného díla Felixe Jeneweina, jež zde na přelomu 19. a 20. století vznikalo. Umělcům se tak nabízí možnost tvořit díla pod vlivem genia loci, přispívajícího přímo či nepřímo k výlučnosti Jeneweinovy tvorby.

(red)

 

Zavřít menu