Není ředitelské volno jako ředitelské volno – jedno zcela neobvyklé proběhlo na ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře ve čtvrtek a pátek 3. – 4. 4. 2014. Samozřejmě k velké radosti žáků, ale ne vždy s pochopením rodičů – snad nám dodatečně odpustí. Bohužel se ale nedalo nic jiného dělat. Celý učitelský sbor byl pracovně mimo své působiště. …………………………………………………

Již v loňském roce byla Palachovka přizvána k účasti na celorepublikovém projektu  pod názvem „Školy v pohybu“. Jedná se o dlouhodobý vzdělávací projekt pro učitele obou stupňů ZŠ. Jeho podstatou jsou nejen teoretická školení a semináře, ale především  výměna  vzájemných zkušeností,   praktických dovedností a získávání poznatků s kolegy z jiných škol v republice.
A protože školy fungují převážně v pracovním týdnu, tak i my jsme se vydali „na zkušenou“ v době vyučování. Naše školení a náslechová praxe probíhala v krásném prostředí  Jizerských hor pozorováno z okna … konkrétně v areálu ZŠ Smržovka.  Tato škola nám poskytla azyl na dva dny, ve kterých se všichni učitelé zapojovali do pracovních aktivit v rámci semináře.
První den dopoledne jsme se podrobně seznámili se školou – jejím chodem, vybavením a především zaměřením a zázemím, které škola nabízí  žákům a učitelům. Přesto, že se jedná o školu maloměstskou a její  propojení  s obcí  je jiné než naše, nijak to nezmenšilo inspiraci pro práci, kterou nám poskytla.
Odpoledne probíhalo samotné školení zaměřené na techniky kritického myšlení a kooperativního vyučování, které jsou náročné , nejen na samotnou přípravu učitele , ale i na následné praktické zvládnutí se třídou. Podívali jsme se na tyto metody z jiného úhlu a hlavně si je prakticky vyzkoušeli   v roli žáků. Druhý den školení byl snad ještě zajímavější. Jednotliví učitelé se účastnili náslechů přímo v konkrétních hodinách a měli možnost sledovat práci svých smržovských kolegů a jejich žáků. Využili  jsme možnost výuku  nejen sledovat, ale i konzultovat poznatky, metody  a předávat si zkušenosti. Také se nám podařilo vyměnit si vzájemně i některé učební materiály. A o tom je právě projekt „Školy v pohybu“ – podívat se, jak to dělají jinde. Vzít si ze zkušeností ostatních to nejlepší, a to, co nám nejvíce  vyhovuje použít ve své práci s dětmi … a o ty jde především. Nebyly to ztracené dny. Využijeme nové poznatky a budeme získávat další  – protože Palachovka je „ Školou v pohybu“.

(myzpalachovky)

.

Zavřít menu