V Černínském paláci se koncem března letošního roku uskutečnilo setkání členů koordinačního týmu Přidružených škol UNESCO (ASPnet). Na jednání byl nově přijatým školám – Základní škole Žižkov v Kutné Hoře a SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově – předán certifikát ASPnet. …………………………………………….

Jednotlivé školy se do sítě mohou přihlásit na základě konkrétního pilotního projektu, a tak se zařadit mezi školy čekatelské. Každá škola o své činnosti každoročně předkládá výroční zprávu. Při rozhodování o přijetí se posuzuje aktivita a kvalita její práce.  Členství je na tři roky, po této době musí škola požádat o prodloužení členství. Školám, které o prodloužení nepožádají, neplní své povinnosti nebo nejsou aktivní, je členství ukončeno a na jejich místo může být přijat nový zájemce.
„ZŠ Žižkov není žádným nováčkem, protože se na pozici čekatelské školy již tři roky účastní řady projektů a konferencí. Jednání zahájil poslanec Gazdík, který ve svém projevu  vyzdvihl  význam těchto aktivit, jejichž cílem je především vzájemná výměna informací a spolupráce škol,“ uvedla ředitelka školy Alena Kotrbová.

Co je ASPnet
České školy se zapojily do sítě Přidružených škol UNESCO v roce 1966. Jejich počet se ustálil na padesáti, z čehož asi polovinu tvoří školy základní a polovinu školy střední.  Cílem sítě škol je zlepšování kvality vzdělávání, propagování a ověřování nových vzdělávacích metod, přístupů a materiálů. Přidružené školy spolupracují na úrovni regionální, národní i mezinárodní.  Při své práci a projektech se dlouhodobě věnují alespoň jednomu z následujících témat: globální problémy a role OSN, lidské práva a demokracie, kulturní dědictví a multikulturalismus nebo životní prostředí a ekologie.

Další informace můžete najdete ZDE.

 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

 

.

Zavřít menu