Zastupitelé se podívali na město z ptačí perspektivy a seznámili se s plány a aktivitami  farnosti

Setkání představitelů Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora se zastupiteli a vedením města se konalo 2. dubna na arciděkanství. Tématem byla prezentace investičních akcí, oprav chrámů a kostelů ve správě farnosti, ale také představení života farnosti s přesahem ke všem občanům města. Zastupitelé měli příležitost vystoupat do věže kostela sv. Jakuba, prohlédnout si opravenou střechu kostela, nový zvon Jakub Maria a podívat se na město, střechy domů, ulice, uličky a náměstí z ptačí perspektivy. Jak v závěru zaznělo, podobná setkání se budou opakovat. Více informací přineseme v tištěné podobě Kutnohorských listů.

pra

Zavřít menu