Na zasedání zastupitelstva v úterý 18. prosince zvolili kutnohorští zastupitelé jedinou navrženou kandidátku, radní a zastupitelku Danu Vepřkovou (Šance pro Kutnou Horu). Hlasovalo pro ni patnáct zastupitelů, proti bylo pět. „Děkuji za projevenou důvěru a respektuji i opačný názor,“ řekla v reakci na své zvolení nová kutnohorská místostarostka.

Patovou situací naopak skončila volba devátého člena rady města, ani po druhém kole nezískal žádný z kandidátů (Karel Koubský za Šanci pro Kutnou Horu a Zdeněk Jirásek, který přijal kandidaturu navrženou klubem zastupitelů za ČSSD) potřebný počet hlasů. Podle jednacího řádu mělo v tu chvíli nastoupit dohadovací řízení, které by pravděpodobně pouze zbytečně protáhlo již beztak zpožděné jednání. „Zdá se mi, že dnes by asi nevznikl konstruktivní výsledek. Navrhuji tedy pokračovat v programu s tím, že devátý člen rady zvolen nebyl a k volbě se vrátíme při některém z příštích jednání zastupitelstva,“ navrhnul proto ukončení volby starosta Šanc.
Dana Vepřková je rodilá Kutnohořanka, jako vysokoškolsky vzdělaná pedagožka zahájila svoji profesní dráhu v roce 1979 na Základní škole TGM v Kutné Hoře. V současné době působí jako učitelka a zároveň zástupkyně ředitele na kutnohorském Gymnáziu Jiřího Ortena. Je členkou osadního výboru Vrchlice – Žižkov. Mezi její zájmy patří četba, sport a cestování či floristika. Je vdaná, má dvě děti.
„Během svého působení ve funkci místostarostky se chci soustředit především na problematiku školství, kultury a sociálních věcí. Samozřejmě se ovšem budu věnovat i mnoha dalším věcem, souvisejícím s chodem města a okolí,“ ozřejmila své pracovní priority nová místostarostka.

Autor: Jan Šmok

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Zavřít menu