Zastupitelstvo města Kutná Hora se sejde v úterý 31. ledna 2017 od 16 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora.

 

 

 

PROGRAM

I. Zahájení
II. Schválení programu
II. Dotazy a připomínky občanů
III. Zaslané materiály

1. Materiály kanceláře tajemníka
1/01 Žádost o spolupráci s Městem Kutná Hora (Pokhara v Nepálu)
1/02 Tvorba a čerpání sociálního fondu na rok 2017
1/03 Zápis Osadního výboru ZM
1/04 Změna odměn za výkon funkce členům zastupitelstev
1/05 Připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“
1/06 Pověření starosty zastupováním Města K. Hora na VH

2. Materiály ekonomického odboru
2/01 Rozpočtová opatření přijatá Radou města
2/02 Rozpočtová opatření EKO č. 3-6
2/03 Konečná úprava rozpočtu
2/04 Zápis Finančního výboru ZM

3. Materiály správy majetku
3/01 Směna pozemků v k.ú. KH (ZO Českého zahrádkářského svazu )
3/02 Prodej pozemku v k.ú. KH (p. Geier)
3/03 Prodej pozemku v k.ú. Sedlec (p. Geier)
3/04 Odkup pozemku v k.ú. Hetlín (p. Douda)
3/05 Prodloužení termínů plnění usnesení ZM, zrušení usnesení ZM

4. Materiály odboru památkové péče, školství a kultury
4/01 VPS o poskytování dotací na činnost organizací – kultura
4/02 VPS o poskytování dotací na činnost organizací – sport
4/03 Příspěvkový program (granty) – sport
4/04 Souhlas ke spoluúčasti na dotaci „Snížení energ. náročnosti budov“
4/05 Příspěvkový program (granty) – kultura + Calendarium Cuthna
4/06 Příspěvkový program (granty) – vzdělávání a volný čas
4/07 VPS o poskytování dotací na činnost organizací – vzdělávání

6. Materiál odboru investic
6/01 Projekt Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře
6/02 Energetická koncepce města Kutná Hora

7. Materiály odboru sociálních věcí a zdravotnictví
7/01 Financování příspěvku pro Pečovatelskou službu
7/02 Stabilní fond pro podporu a rozvoj soc. služeb – aktualizace
7/03 Změna členství Stabilního fondu na podporu a rozvoj soc. služeb
7/04 VPS o poskytování dotace – sociální služby
7/05 Změna předmětu darovací sml. – sociální služba Taxík Maxík

8. Materiál odd. interního auditu
8/01 Zápis o kontrole KV a prodloužení termínu usnesení č. 211/16
8/02 Prodloužení termínu usnesení č. 210/16

10. Materiály odboru dopravy a SH
10/01 Sml. na úhradu prokazatelné ztráty z provozu linky Pha-Háje

VI. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
VII. Různé
VIII. Závěr

 

 

 

 

 

 

Zavřít menu