V sobotu 16. srpna 2014 ve věku 72 let zemřel ing. Jaroslav Benada, první, po listopadu 1989, svobodně zvolený starosta Kutné Hory. Dlouhé a těžké nemoci vzdoroval a úporně s ní bojoval do posledních chvil života.

.

S Jaroslavem Benadou jsem se poprvé setkal někdy na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, kdy jsem pro jeho ženu Kristýnu projektoval podkrovní vestavbu. V té době mě vůbec nenapadlo, že nás osud svede na jedno pracoviště. Jarda  tehdy pracoval v Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře a já ve Středisku státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, taktéž v Kutné Hoře. Ale stalo se. Po komunálních volbách na konci roku 1990 jsme se sešli v městském zastupitelstvu, které Jaroslava Benadu vybralo za starostu Kutné Hory. A byla to správná a dobrá volba. Jaroslav byl rozená vůdčí osobnost, nikdy toho však nezneužíval k prosazování svého názoru jako jediného možného. Starosta Benada byl opravdový demokrat a lokální patriot v tom nejlepším slova smyslu. Přál si, aby všichni (rada, zastupitelstvo i zaměstnanci MěstÚ) pracovali jako jeden celek pro „rozkvět“ Kutné Hory, aby byl uchován a zveleben majetek města. Rovněž  zcela nezatratil dobré věci z minulé éry (například spolupráci s Ringstedem a koncepci Jeneweinovy galerie).
Svým spolupracovníkům důvěřoval a nikoho předem nepodezříval z nepravostí a osobního prospěchu. Ode všech vyžadoval práci na plný výkon a svou pracovitostí šel všem příkladem. V prosazování zájmů města mu sice občas bránila jeho nezkušenost v diplomatickém jednání a netrpělivost při obhajování svých vizí, ale jeho kroky byly vždy vedeny ušlechtilými cíli. Myslím, že za Jaroslavova starostování byla úspěšně nastoupena cesta k vytvoření „ideálního města“, příjemného a vstřícného jak k obyvatelům, tak i k návštěvníkům. Bohužel čtyřleté volební období je velmi krátká doba, ve které se toho nedá mnoho stihnout. Něco zůstalo jen v zárodku, něco se nepovedlo a některé plody dozrály až pro nástupce této první garnitury.
Podal jsem tu malé a velmi osobní svědectví o „svém“ starostovi, kterého jsem měl rád jako férového chlapa, jehož jsem si vážil a vážit nepřestanu. Přál bych si, aby se na něj nezapomnělo.

Petr Kalfus

.
Poslední rozloučení s Jaroslavem Benadou se koná v pátek 22. srpna 2014 ve 12.30 hodin v obřadní síni na hřbitově Všech Svatých v Kutné Hoře.

 

.

Zavřít menu