Zemřel Květoslav Hlavatý, bývalý starosta města Kutná Hora

Se zármutkem oznamujeme, že dne 8. srpna 2013 zemřel po těžké nemoci, ve věku 77 let, pan Květoslav Hlavatý, bývalý starosta Kutné Hory. Jako kutnohorský patriot a poté i jako komunální politik, se vždy zajímal o zvelebování města, rekonstrukce památek a život svých spoluobčanů. ……………………………………………………………

Byl ochoten naslouchat lidem a jejich podněty využívat v odpovědné funkci starosty. Kutnohořané ho také už navždy budou mít spojeného s Junákem, vodáky a posléze i s pionýrskou skupinou. Celý život pracoval s dětmi  a mládeží a vštěpoval jim nejen lásku k přírodě, ale morální zásady, vycházející ze skautského hnutí Na svého Květu bude vzpomínat několik generací kutnohorských vodáků.

Čest jeho památce!

.

K. Hlavaty

 

.