Se zármutkem oznamujeme, že dne 8. srpna 2013 zemřel po těžké nemoci, ve věku 77 let, pan Květoslav Hlavatý, bývalý starosta Kutné Hory. Jako kutnohorský patriot a poté i jako komunální politik, se vždy zajímal o zvelebování města, rekonstrukce památek a život svých spoluobčanů. ……………………………………………………………

Byl ochoten naslouchat lidem a jejich podněty využívat v odpovědné funkci starosty. Kutnohořané ho také už navždy budou mít spojeného s Junákem, vodáky a posléze i s pionýrskou skupinou. Celý život pracoval s dětmi  a mládeží a vštěpoval jim nejen lásku k přírodě, ale morální zásady, vycházející ze skautského hnutí Na svého Květu bude vzpomínat několik generací kutnohorských vodáků.

Čest jeho památce!

.

K. Hlavaty

 

.

Zavřít menu