Dohoda o spolupráci kutnohorské a kolínské galerie se naplňuje

První výstavou, kterou 25.února zahajuje svou činnost Galerie města Kolína při Městském divadle Kolín, je výběr z díla Václava Radimského (1867-1946). Radimský je zcela jistě nejvýznamnější malířskou osobností pocházející z kolínského regionu. ………………………………………………………………

Z tamních umělců se snad jen jemu a Josefu Sudkovi podařilo svým významem překročit hranice českého kulturního prostředí podstatnějším způsobem. Radimský se plně zařadil do impresionistické malby a to ne české, ale přímo francouzské, díky svému dlouholetému působení ve Francii. Po Paříži a Barbizonu se přemístil do normandské Giverny, kam jako jiní směřoval za zářícím vzorem otce impresionismu Claudea Moneta v Giverny.

Město Kutná Hora vlastní Radimského olej U Labe z roku 1904, který přesto, že námětově spadá do Čech, nese typické znaky Radimského „francouzské“ produkce. Právě toto období, které končí v r. 1918 návratem Václava Radimského do Čech, patří k tomu nejlepšímu a nejsilnějšímu z jeho tvorby. Zápůjčka tohoto obrazu na kolínskou výstavu je jedním z konkrétních projevů oficiální dohody o kulturní spolupráci, kterou uzavřela 29.listopadu 2012 města Kolín a Kutná Hora. Odborným garantem výstavy je Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, která uspořádala Radimského výstavu v roce 2005 a spolupracovala na její reprízu v roce 2006 ve Východočeské galerii v Pardubicích. Výstava „Václav Radimský (1867-1946) – Melancholie“ potrvá v Galerii města Kolína až do 23.června 2013.

Autor: Aleš Rezler, ředitel GFJ

 

no images were found

.