Architekt Petr Kalfus se stal čestným občanem Kutné Hory | Kutnohorské listy

Architekt Petr Kalfus se stal čestným občanem Kutné Hory

Zastupitelstvo města udělilo na svém zasedání dne 27. října 2015 titul Čestný občan města Kutná Hora Ing. arch. Petru Kalfusovi. Architekt a památkář Petr Kalfus byl činný také v komunální politice, roku 1990 byl zvolen prvním porevolučním místostarostou Kutné Hory. V loňském roce obdržel za své celoživotní úsilí Cenu starosty města v oblasti záchrany a obnovy památek.

.
Petr Kalfus se narodil roku 1938 v Sušici. Jeho otec akad. sochař Josef Kalfus působil na sochařské škole v Hořicích v Podkrkonoší, matka Helena pracovala jako knihkupkyně. Mladší bratr doc. Mgr. Pavel Kalfus studoval loutkářskou scénografii a působí na DAMU. V letech 1955–61 studoval na Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze. Následně působil ve Stavoprojektu v Ústí nad Labem a poté v Ústavu školských a kulturních staveb v Praze. V roce 1967 přešel na Památkový ústav středních Čech se sídlem v Kutné Hoře. Ing. arch. Petr Kalfus inicioval vytvoření Programu regenerace pro Kutnou Horu, dokumentu pro záchranu historického jádra jako celku, zahrnující opravy významných památek i jednotlivých domů bez ohledů na vlastníky, dále rekonstrukci infrastruktury, obnovu zeleně, úpravu územních plánů ad., schválený městským zastupitelstvem v roce 1994. Byl to právě on, kdo za Kutnou Horu podepsal přihlášku do UNESCO.
Roku 1997 stál u zrodu Nadace Kutná Hora – památka UNESCO. Stal se členem její správní rady a zůstává jím dodnes.
Petr Kalfus je také dlouholetým členem redakční rady čtvrtletníku Krásné město. Vedle řešení grafické podoby zde také uveřejnil několik příspěvků na aktuální témata, zvláště v době svého působení ve vedení města, např. Jak dál po dvaceti letech (1991).
Návrh na udělení titulu Čestný občan města Kutná Hora Ing. arch. Petru Kalfusovi podala skupina občanů u příležitosti letošního 20. výročí zapsání Kutné Hory na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

(tz)

.