Společnost Philip Morris ČR věnovala kutnohorské nemocnici generátory ozónu i finanční příspěvek

O tom, že je společnost Philip Morris ČR jedním z velkých zaměstnavatelů ve městě, není třeba diskutovat. A právě proto  má tato společnost také zájem na dění a životě ve městě – a to samozřejmě i v současné nelehké době, kdy se nejen naše město a stát potýkají s pandemií koronaviru.

„Za město i celý region cítíme velkou zodpovědnost, a proto se v této nelehké době snažíme pomoci, jak to jen jde,“ říká Roman Grametbauer, manažer udržitelnosti ze společnosti Philip Morris ČR.

„V červnu jsme zakoupili a věnovali 5 generátorů ozónu Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje, p.o. Přístroje budou sloužit k dezinfekci vnitřních prostor sanitních vozů zejména, ne však výhradně, na Kutnohorsku. Zařízení za společnost předával Michal Záboj a Veronika Holubová, která přišla s tímto konkrétním nápadem pomoci záchranářům v Kutné Hoře.

V červenci naše firma odeslala 200 000 Kč pro potřeby Nemocnice Kutná Hora (spadá pod Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje). Peníze jsou určeny na pokrytí nákladů na nákup zdravotnického vybavení, potřebného v souvislosti s bojem s onemocněním COVID-19 (roušky, respirátory, jednorázové rukavice, ochranné obleky či dezinfekční prostředky).“

zn

Zavřít menu