V boji proti šíření nákazy pomáhají městu občané a firmy, na krizové účely darovali již více než čtvrt milionu korun

Na zajištění ochranných pomůcek a opatření v boji proti šíření nákazy jsou vyčleněny finanční dary, které občané a firmy zasílají na účet města. V úterý 5. května byl stav účtu 250800 korun.

Město Kutná Hora na svých webových stránkách pravidelně zveřejňuje aktuální stav účtu, ale i výdaje z přijatých darů – nákup nanotextilie, dezinfekce, rukavic atd.

Občané a firmy, kteří by chtěli přispět na účet města jakoukoli finanční částkou, mohou tak učinit na účet města číslo účtu je 8248-444212389/0800
IBAN: CZ2508000082480444212389; BIC: GIBACZPX; var. symbol: 52132321

Jak je uvedeno na webu města, vzhledem k deklarovanému účelu využití těchto darů, mají dárci možnost si i odečíst hodnotu bezúplatného plnění – daru od základu daně. Po odeslání vyplněného formuláře na webu města jim bude emailem zasláno potvrzení o daru.

Vedení města děkuje všem dárcům i dobrovolníkům, kteří pomáhají: „Děkujeme, společně to zvládneme.“

pra

Zavřít menu